Bilimsel Yönetim İlkeleri (The Principles Of Scientific Management)

04 Eylül 2021 2877 0 SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ Hakan Aksungar

Frederick W. Taylor, yönetim biliminin öncüsü olarak geliştirdiği Bilimsel Yönetim Sistemi, karmaşık olmayan bir iş ortamında, iletişimin kolay ve daha çok yüz yüze işlediği, kontrolün kolay olduğu bir süreç anlamına gelmekteydi.

Üretim genellikle iş sahipleri tarafından gerçekleştiriliyordu ve henüz profesyonel bir yöneticilik faaliyeti yoktu. Yönetim teorisi üç ana fikir etrafında gelişmiştir.

I.   İnsan unsurunun makineler yardımıyla etkin biçimde kullanılması,

II.  Organizasyon yapısının bir hiyerarşik düzen  çerçevesinde oluşturulması,

III. Verimlilik ve etkinlik sağlayabilmek için kaynakların rasyonel biçimde kullanılması.

Klasik yönetim anlayışı hiyerarşiye dayanan merkezcilik derecesi yüksek, üretimde çalışan oranı yüksek, bilgiye dayanan yetki oranı düşüktür.

Klasik Yönetimin Temel İlkeleri

1. Faaliyetler asıl amaca yönelmelidir. (Amaç)

2. İnsan her işi yapamaz, İş bölümü ve uzmanlaşma gerekir)

3. Aktif kontrol sağlanabilecek insan sayısı sınırlıdır (Kontrol alanı)

4. Görev, yetki ve sorumluluklar açık şekilde belirlenmelidir (Hiyerarşik organizsyon yapısı)

5. Çalışan sadece üstten emir alır (Emir komuta zinciri)

6. Çalışan üste karşı sorumludur (Sorumluluk)

7. Yetki ve sorumluluk denkliği,

8.  Gerektiğinde üstler astlara yetki devredebilir (Yetki devri),

9.  Yöneticiler rutin işlerini devretmelidirler (İstisna)

10.  Görev yetki ve sorumluluklar açık ve anlaşılır olmalıdır (Açıklık)

11. Bölümler arasında her açıdan denge olmalıdır (Denge)

12. Örgütsel yapı basit ve anlaşılır olmalıdır. (Basitlik)

13. Örgütler değişen koşullarda ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte olmalıdır (Değişebilirlik)

Verimsizlik, tembellik ve kaytarmacılık, çalışma kural ve prosedürlerinde standartların yoksun oluşu, işe almada ehliyet, yetenek ve kapasite kıstaslarının kullanılmaması ve işler için standart sürelerin belirlenmemesine karşın, Frederick W. Taylor Bilimsel Yönetim İlkeleri ile israf ve kayıplara yol açan etkenleri rasyonel yöntemlerle kontrol altına alarak verimliliği arttırmıştır. 

Bilimsel yönetim yaklaşımı bireylerin ulaşabilecekleri en yüksek verimliliğe ve refah düzeyine ulaştırmaktır.

tecrübe yerine bilim,

anlaşmazlık yerine ahenk,

bireycilik yerine işbirliği,

kısıtlı üretim yerine maksimum üretim.

Yönetim bir anda başlayıp biten bir olay değil; her an yenilenen ve tekrarlanan bir süreçtir. 

İLK YORUMU SİZ YAPIN!

YORUM YAP

YORUM YAPABİLMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Akçansa
Türk Telekom
Türk Hava Yolları
Maliye Bakanlığı

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM