Eğitimin İçeriği

Temel Kavramlar   

 • Sistem
 • Analiz 
 • Alan, Problem, Değişiklik, İyileştirme
 • Değer üreten yeni bir girişim
 • İş Analizi Temel Kavramsal Model (Değişiklik, İhtiyaç, Çözüm, Paydaş, Değer, Kapsam)

İş Analizi Yaklaşımı

 • IIBA İş Analizi Sertifikasyonu
  • Hangi Sertifika sizin için uygun?
  • Sertifikasyon karşılaştırma
  • Sertifikasyon ücreti
  • Sınava hazırlanmak için nasıl bir disiplin gerekiyor?    
 • Bu eğitim programı tamamlandığında neler öğrenmiş olacaksınız? 
 • Bussiness Analysis Core Concept Model™

Gereksinim ve Modelleme

 • Spektrum?
 • Gereksinim?
 • Gereksinim Tipleri?
 • İş Analizi nedir?
 • İş Analisti kimdir?
 • Dünya da ve Türkiye’de İş Analizine bakış?
 • İş Analizi Yetkinlikleri nelerdir?
 • İş Analizi Kariyer Yolları nedir?
 • Paydaş Sınıflama?
 • İş Analizi Bilgi Alanları

İş Analizi Bilgi Alanı - Planlama ve İzleme  

 • İş Analisti rolü? İş Analistinden neler beklenir?
 • Girişim tiplerine göre yön belirlemek 
 • Amaç ve hedef belirlemek
 • Talepleri anlamak, doğru soruları sormak
 • Geliştirme ve operasyon faaliyetlerini sürdürmek
 • Paydaşların katılımını sağlamak
 • Amaç ve hedef belirlemek
 • Risklerin analizi ve önemi   
 • Kısıt ve Varsayımların analiz çalışmalarındaki yeri
 • Yazılımcılar ve Testçiler ile amaç ve hedefler için organize olmak     
 • Etkinlik ve Verimlilik için performans ölçütlerini belirlemek

İş Analizi Teknikleri

 • Beyin Fırtınası
 • Belge Analizi
 • İkili Görüşmeler

İş Analizi Bilgi Alanı - Ortaya çıkartma ve İş birliği  

 • Ortaya çıkartma faaliyetleri öncesinde paydaşları hazırlama
 • Planlı (Görüşmeler, Atölye Çalışmaları) ve plansız etkinlikler (Anketler, Sohbetler)
 • Ortaya çıkartma tekniklerini belirleme ve uygulama hazırlıkları   
 • İş Analizi Paydaş İletişimi 
 • Paydaş İşbirliğinin Yönetilmesi
 • Paydaş Katılım taahhütlerini almak 
 • Risk Analizi ve Yaklaşımı Değerlendirme

İş Analizi Teknikleri

 • Odak Grup
 • Gereksinim Atölyesi
 • İş birlikçi Oyunlar
 • Gözlem
 • Veri Madenciliği
 • Gözden Geçirme   
 • Prototipleme
 • Risk Analizi 

İş Analizi Bilgi Alanı - Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi

 • Gereksinim statüsü?
 • Gereksinim İzleme (kapsam ve dağılım)
 • Gereksinimler arası ilişki seviyeleri ve İlişki türleri (türev ve bağımlılıklar)
 • Gereksinim belgeleme, depolama (kurumsal Hafıza- Repository)
 • Gereksinim özellikleri, tekrar kullanılabilir gereksinimlerin bakımı
 • Gereksinimleri önceliklendirme
 • Önceliklendirme temelleri
 • Gereksinim değişikliklerinin değerlendirilmesi
 • Etki Analizi  
 • Gereksinimlerin onaylanması (yönetişim)
 • Çelişen öncelikler, açık konular ve çatışma yönetimi
 • Paydaşlar ile mutabakat sağlama ve onay alma
 • Alınan onayları kayıt altına alma

İş Analizi Teknikleri

 • Scope Modelleme (Context Diyagram) 
 • MoSCoW Analizi
 • Kullanım Durumları ve Senaryolar
 • Fonksiyonel Ayrıştırma

İş Analizi Bilgi Alanı - Strateji Analizi (Kurumsal Analiz)

 • Strateji Analizi?
 • Mevcut Durum Analizi
 • İş İhtiyacı
 • Organizasyonel Yapı ve Kültür
 • Teknoloji ve Alt Yapı, Politika, Kurumsal Mimari
 • İç Kontrol ve Dış Etkiler
 • Gelecek Durum Analizi
 • İş Hedefleri ve Amaçlar
 • Çözüm Kapsamı
 • Kısıtlar ve Varsayımlar
 • Organizasyonel Yapı, Kültür, Yetenekler ve Süreçler 
 • Teknoloji ve Alt Yapı, Politika, Kurumsal Mimari
 • İç Kontrol ve Dış Etkiler
 • Potansiyel Değer
 • Risk Değerlendirme; Bilinmeyen Bilinmeyenler, Kısıtlar, Varsayımlar ve Bağımlılıklar / Risk Tolerans
 • Değişim Stratejisi
 • Fark Analizi
 • Geçiş Durumları  

İş Analizi Bilgi Alanı – Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlama

 • Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlama?
  • Gereksinim Modelleme
  • Gereksinim Analizi, Gereksinim Özellikleri
  • Gereksinim Soyutlama Seviyesi
 • Gereksinim Doğrulama (Verification)
  • Gereksinimlerin Özellikleri ve Tasarımın Kalitesi
  • Test Faaliyetleri, Kontrol Listeleri
 • Gereksinim Onaylama (Validation)
  • Varsayımların Tanımlanması
  • Ölçüm Değerlendirme
  • Çözüm Kapsamıyla hizalanma
 • Gereksinim Mimarisi Tanımlama
  • Gereksinim Mimarisi?
  • Gereksinimlerin Temsili 
  • Gereksinimlerin İlişkilendirilmesi
  • İş Analizi Bilgi Mimarisi
 • Tasarım Alternatiflerinin Tanımlanması
  • Çözüm Yaklaşımları ve İyileştirme Fırsatları 
 • Potansiyel Değer ve Çözüm Tavsiyeleri
  • Beklenen Fayda ve Maliyetler
  • İyileştirme Fırsatları ve Çözümün Potansiyel Değeri
  • Tasarım Alternatifleri ve Çözüm Önerileri

 İş Analizi Teknikleri

 • Organizasyonel Modelleme 
 • Persona
 • Süreç Modelleme
 • Veri Modelleme
 • UML Diyagramları (State / Sequence)   

İş Analizi Bilgi Alanı – Çözüm Değerlendirme 

 • Çözüm Değerlendirme?
  • Proof Of Concept
  • Pilot (Alpha Pilotlama, Beta Pilotlama) 
  • Sürüm Opsiyonları
  • Çözüm Performansı Tanımlama (Nicel ve Nitel)
  • Performans Ölçümlerini Doğrulama
  • Performans Ölçümlerini Toplama
 • Performans Ölçüm Analizi 
  • Çözümün Performans Değeri ile Hedeflenen Değer 
  •  Performans Farkları
 • Çözümün Limitleri
  • Çözüm Problemleri
  • Etki Analizi
 • Kurumsal Çözüm Limitlerinin Değerlendirilmesi
  • Kurumsal Kültür Değerlendirme
  • Paydaş Etki Analizi
  • Organizasyonel Değişim Yapısı
  • Operasyonel Değerlendirme

 

Eğitime Kimler Katılmalı

 • İş Analistleri,
 • Sistem Analistleri,
 • Test Analistleri,
 • Süreç Yönetim Takım Üyeleri  
 • Çevik Takım Üyeleri
 • Proje Takım Üyeleri,  
 • Yazılım Mimarları, Sistem Mimarları, Kurumsal Mimarlar
 • Danışmanlar,
 • İş Analizi alanında kariyer yapmak isteyenler
 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler.

Kazanımlar

IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından oluşturulmuş iş analizi metodolojisinde uzmanlaşma eğitim programı

 • İş Analizi uzmanlığı nedir?  Ne yapar? Nasıl yapılır?     
 • İş Analisti nedir? İş Analizine Dünyada ne kadar önem verilmektedir, Türkiye’de nasıl gelişmektedir? 
 • İş Analistinin olmaz ise olmaz yetkinlikleri ve kariyer yolları neler?
 • İş Analizi Perspektifleri neler? Geleneksel ve Agile yaklaşımları nasıl işler?
 • İş hedefleriyle uyumlu bir iş senaryosu nasıl oluşturulur? Girişim nasıl başlar?   
 • Girişim / Proje gereksinimlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanılan teknikleri öğrenecek, pratikte deneyimleyecek,
 • Girişim / Proje belgelerini tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olacak çeşitli modelleme diyagramlarına dair bir anlayış edineceksiniz   
 • Gereksinimlerin ortaya çıkartılması ve modellenme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız
 • Gereksinimleri belirleyecek, kategorilere ayıracak, türetme (parçalama), öncelik verme ve doğrulama dahil Gereksinim onay toplantılarını kolaylaştıracaksınız, 
 • Kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesini aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin artışını sağlayacak yaklaşımları öğrenecek,  
 • Nihayetinde, İş Analizi Sertifika Programı ile uzmanlığınızı geliştirecek ve gereken yetkinliklerle sahip olacaksınız

Aynı zamanda Uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) uzmanlık sınavlarına hazırlık için temel oluşturmuş olacaksınız 

 • Seviye 1 (ECBA™) – Early Certified Business Analyst
 • Seviye 2 (CCBA™) – Competency Certified Business Analyst 
 • Seviye 3 (CBAP®) – Certified Business Analyst Profesisonal

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

BU EĞİTİMİ VEREN DANIŞMANLARIMIZ

Hakan Aksungar

MBA, PMP, Agile Trainer, Agile Coach

Ali Gürbüz

PhD.,CBAP® ISTQB®

HİZMETE AİT REFERANSLAR

Fibabanka
İçişleri Bakanlığı
HALK EMEKLİLİK
Akbank

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM