Eğitimin İçeriği

Uluslararası Agile (Çevik Geliştirme) Sertifika Programı (Scrum Kanban XP TDD)
Çevik Yaklaşım, uzun vadeli plan yapmak yerine, değişime çevik yanıt verilmesi, takım disiplini ve konsantrasyonun sağlanması ürün geliştirme yaklaşımının temel hedefidir. Basit yöntemlerle ancak son derece sıkı bir disiplini ve pratikleri takip edip uygulamak ve hedeflere yönelik çalışmak esastır.
Çevik Ürün geliştirme hayat döngüsü kısa sürelerde sürekli tekrarı prensibine dayanır. İhtiyaçlar ve çözümleri için kendi kendini yönetebilen, farklı altyapı ve geçmişe sahip disiplinlerden bir araya gelmiş ekipler kısa süreli, ölçülebilir ve elle tutulabilir hedeflere odaklanmış, aşama aşama ilerleyen, çevik üretime odaklı çalışırlar. Planlar sürekli gözden geçirilerek değişen ihtiyaçlara uyumlu hale getirilir, böylelikle değişikliklerin zamanında ele alınması sağlanarak müşteri ihtiyacını aşamalı ancak eksiksiz karşılanması hedeflenir. Takım iletişimi en üst seviyede tutulur ve sürekli olarak ortak hedef odaklı olmaları sağlanır.
Eğitim Scrum Çerçevesinin nasıl çalıştığını anlatılır, dünya da ve ülkemizde nasıl kullanıldığını örnekler ve pratik atölye çalışmalarıyla öğretir, hatalı uygulama ve yöntemlerden uzak durmanızı sağlar. 
Çevik Yaklaşımlar konusunda deneyim sahibi olmak ve bu alanda uluslararası sertifika almak isteyen katılımcılara, kuralları, araç ve tekniklerini örneklerle öğretmeyi amaçlar. Kaynakları organize etmeyi, sıkı teslim tarihlerine odaklanarak çalışmayı, gereksinimleri iteratif ve arttırarak yönetmeyi, en yüksek seviyede takım etkinliğini ve verimliliğini sağlamayı kazandırır.   
Tarihçe, Temel Kavramlar, Prensipler (1. Gün)
Geleneksel Yazılım Geliştirme ve Dezavantajları

 • Çeviklik Nedir? Neden Gereklidir?
 • Çeviklik Kavramının Tarihçesi
 • Çevik Ferman (Agile Manifesto) ve Prensipleri
 • Çevik Yaklaşımlarla İlgili Efsaneler – Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Çevik Yöntemler
 • Kapsam Yönetimi Yöntemleri (Scrum, Kanban)
 • Mühendislik Pratikleri (Pair Programming, Continuous Integration, TDD, BDD)
  Scrum (2. Ve 3. Günler)
 • Scrum Nedir?
 • Scrum Rolleri
 • Scrum Eserleri
 • Scrum Etkinlikleri
 • Scrum’da Tahminleme ve Planlama
 • Scrum Simülasyonu - Scrum Çerçevesi 4 Sprint uygulanır.
  Kanban (4. Gün)
 • Kanban nedir? Kanban’ın Toyota Üretim Sistemi’ndeki Yeri
 • Bir Kapsam Yönetimi Tekniği Olarak Kanban
 • Kanban İlkeleri
 • Kanban hangi durumlarda kullanılmalı?
 • Value Stream Mapping
 • İş Akışını Görselleştirme (Kanban Panosu oluşturma)
 • İşleme Alınmış İş Sayısını Sınırlandırma (WIP Limit)
 • Lead Time / Cycle Time Kavramları
 • CFD
 • Kanban Simülasyonu
  Extreme Programming (XP) (5. Gün)
 • Extreme Programming Nedir?
 • Extreme Programming'de Planlama
 • XP Projelerinde İletişim
 • XP Projelerinde Takım ve Takımın Çalışma Ortamı
 • Örnek Bir XP Projesi
 • Çalışma Ortamı Kurulumu ve Araçlar
 • XP'de Tasarım ve Mimari
 • Unit Test Kavramı
 • Test Driven Development'ın Temelleri
 • Kabul Testleri ve Selenium
 • Yazılım Metrikleri
 • Versiyon Kontrol Araçları
 • Sürekli Entegrasyon ve Önemi
  Test Driven Development (TDD) (6. Gün)
 • Unit Test Nedir?
 • İyi bir unit testin özellikleri nelerdir?
 • Unit test neyi test eder, neyi test etmez?
 • Bir test framework kullanmadan unit test geliştirmek
 • Unit test frameworkleri ile unit test geliştirmek
 • Assertion kavramı
 • Değer Temelli Testler
 • State Temelli Testler
 • Parametrize Testler
 • [SetUp] ve [TearDown] attribute'ları
 • Testleri ignore etmek
 • Test kategorileri oluşturmak
 • Bağımlılıkları Ortadan Kaldırmak
 • Dependency Injection
 • Mock ve Stub kavramları
 • Isolation (Moking) Frameworks - FakeItEasy, NSubstitute
 • Unit testler ne zaman yazılmalı?
 • TDD Nedir? TDD - Unit Test İlişkisi
 • Neden Test-First Development?
 • TDD Mantra (Red/Green/Refactor) ve TDD'nin Adımlari
 • TDD ile kod geliştirme
 • Cruise Control ile Continuos Integration
 • Agile Tarihçe, Temel Kavramlar, Prensipler
 • Scrum ve Scrum Simülasyonu- Scrum Çerçevesi 4 Sprint uygulanır.
 • Kanban
 • Extreme Programming (XP)
 • Test Driven Development (TDD)

Eğitim Materyalleri 

 • Eğitim dokümanları, Kılavuzlar
 • Baştan sona Vaka Analizi Atölye Grup Çalışma Materyalleri,
 • Egzersizler
 • Eğitim süresi boyunca e-posta yoluyla danışmanlık hizmetleri
 • Organizasyon ile ilgili konular (çay/kahve ikramı, tatlı ve tuzlu ikramlar)

Eğitime Kimler Katılmalı

 • İş Birimi Yöneticileri ve BT Yöneticileri, Yönetici Yardımcıları, BT Uzmanları
 • Scrum Master, Product Owner (Ürün Sahipleri) rolünü üstlenen çalışanlar,
 • Yazılım Geliştirme Uzmanları, İş Analistleri, Test Uzmanları
 • Proje Yöneticileri, Takım Liderleri, Takım Üyeleri,
 • Çevik Yöntemleri kullanarak ürün geliştirmek isteyen katılımcılar ve firmalar…

Kazanımlar

 • Çevik yaklaşım pratiklerini geliştirecekler, 
 • Deneysel yaklaşımın gereklerini ve uygulamadaki kazanımları öğrenecekler,
 • İş Birimlerinden gelen talepleri toplama ve öncelik verme tekniklerini öğrenecekler,
 • Değer bazlı önceliklere odaklanmayı öğrenecekler, 
 • Değişiklikler ve karmaşık problemlerle başa çıkmanın çerçevesini öğrenecekler,
 • Takım olarak kendi kararlarını vermeyi, birlikte çalışarak yeteneklerini geliştirmeyi öğrenecekler,
 • Yüksek kalitede sürekli teslimat yapmayı öğrenecekler.
 • Kontrat bazlı projeler için nasıl taahhüt verileceğini,
 • Çevik İş Analizi ile Çözüm üretmeyi,
 • Çevik Test Tekniklerini ve araçları hakkında detaylı bilgi edinecekler
 • Çevik yaklaşımlar ile ürün geliştirmenin kurallarını öğrenecekler,  

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

BU EĞİTİMİ VEREN DANIŞMANLARIMIZ

Hakan Aksungar

MBA, Agile Trainer, Agile Coach, Project Management Consultant

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM