Eğitimin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Projeksiyonlar ve Güncel Gelişmeler
Ulusal ve uluslararası düzeyde insan kaynakları yönetimi ve eğitimi hakkında geniş bir bakış açısı kazanacaksınız…
İşletmelerde İnsan Kaynaklarının etkinliğini artırmayı ve bu konuda dünyada uygulanan çağdaş yöntemlerin sunulmasını hedefleyen,  yaşanan güncel problemler karşısında pratik ve teorik çözüm alternatifleri üzerinde durarak katılımcıların işe yönelik bilgi ve deneyimlerini geliştirebileceği şekilde tasarlanmıştır.
Program, pratik deneyim sahibi, uzun yıllar farklı sektörlerde ve akademik alanda çalışan yüksek birikimli İK’cılar tarafından verilecektir.
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika programı, sizin ve kurumunuzun altın başarısı için kritik olan İK girişimlerini belirlemenize, geliştirmenize ve ölçmenize temel oluşturan geniş bir yönetimsel perspektif sunar.

EĞİTİM YÖNTEMİ
Konular hakkında bilgilendirici paylaşımlar, Sonuç odaklı ve pratik gerçeklere dayalı dünya örnekleri, Vakalar üzerinden alıştırmalar ve Atölye Çalışması ile yapılandırılmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

- STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Uluslararası İnsan Kaynaklarının Yönetiminin Kronolojik Gelişimi ve Genel Görünümü
 • Küreselleşmenin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi (İKY) ve Yapısal Gelişmeler
 • Kurum perspektifinden İKY’ye bütünsel bakış
 • İKY’nin Değişen Rolü, Değişen İş ortamı, Kurum Yapısı ve Çevre
 • Stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetiminin entegrasyonu ve Kurum Açısından Avantajları
 • Stratejiyi Güçlendirme İçin Önerilen İK Metrikleri
 • İnsan Kaynaklarının Strateji ve Politikaları
 • İşletme fonksiyonları içinde İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)’nin yeri ve önemi
 • İKY Fonksiyonunu Profesyonelleştirme
 • İKY’nin Yetkinlikleri ve Değerleri
 • İKY’de yaşanan güncel problemler ve çözüm alternatifleri
 • İş stratejisini etkileyen İKY araçları
 • Değişim Yönetimi ve Değişim Sürecindeki İKY Uygulamaları
 • İKY’de etik uygulamaları ve etik kodlar
 • İK’cı Yönetmeye Hazır mı?
 • İK’cıların Önündeki Engeller
 • İKY Vaka Çalışması ve konuya ilişkin Örnek Uygulamalar


- İKY STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI

İş Analizi ve İnsan Kaynakları Planlaması 

 • İş Analizi (iş tanımı-iş gerekleri) ve Kullanım Alanları
 • İş tanımı ve Gereklerini Yazma Uygulaması
 • İş Analizi Süreci Aşamaları (hazırlık, bilgi toplama yöntemleri ve uygulanması)
 • İş Analizi, İş Standartları Geliştirme ve Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Planlaması (İKP) Amacı ve Kurum için Önemi
 • İKP Süreci Aşamaları
 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda İKP Uygulama Şekli ve Bütçeleme
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
 • İş Analizi ve İKP’de güncel değerlendirmeler
 • İş Analizi ve İKP Vaka Çalışması, Örnek Uygulamaları

  İŞE ALIM ve ADAY SEÇİMİ
 • Aday bulma ve seçme için önerilen temel şartlar
 • Başvuruların Değerlendirilme Aşamaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Etkili Mülakat yöntemleri ve uygulamaları
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Tekniği
 • Görüşme süreci ve kritik mülakat soru örnekleri
 • Personel Seçme ve Yerleştirme yöntemleri ve Güncel Psikoteknik Uygulamalar
 • Çalışanların başarısız olma nedenleri
 • İşten Ayrılanlar için Ayrılma Görüşmeleri
 • Çalışanların Teşvik Edilmesi
 • En İyi Çalışanı Elde Tutma Yöntemleri

ÇALIŞAN EĞİTİMİ, GELİŞTİRME ve DEĞERLEME:

           İşe Alıştırma

 • Oryantasyon, Oryantasyonun Çalışan ve Kurum Açısından Önemi
 • Çalışanların Sosyalizasyon Süreci ve Kurumsal Yöntem Uygulamaları
 • Vaka çalışması ve Örnekler

  Çalışan Eğitimi
 • Eğitimi Etkileyen Kurumsal Özellikler
 • Eğitimi Zorunlu Kılan Etkenler
 • Kurum İş Hedeflerini Destekleyen Eğitim ve Geliştirme Programlarının Belirlenmesi
 • Eğitim İhtiyaç Belirleme Süreci ve Kullanılan Yöntemler
 • Kurum Analizi, Kişi Analizi ve Görev Analizi
 • Etkin eğitimlerin tasarımı ve Gözönünde Bulundurulması Gerekenler
 • Eğitim Programlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler
 • Geleneksel Eğitim Yöntemleri ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı
 • Çalışanın Geliştirilmesi ile ilgili Yaklaşımlar
 • Kurumların İç İhtiyaçlarına Dönük Eğitim Programları (temel beceri, cam tavanı yok etme, ortak birlik, yedekleme, yönetici yetiştirme, değişim yönetimi gibi)
 • Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Süreci
 • Eğitim Yatırımının Geri Dönüşünün Belirlenmesi
 • Vaka Çalışması ve Örnek Uygulamalar

  Geliştirme
 • Çalışanın Kariyer Yolu
 • Kariyer Aşamaları
 • Kariyer Planlaması ve Önemi
 • Kariyer Planlamanın Fonksiyon ve Metotları
 • İnsan Kaynaklarında Liderlik Davranışları ve Teknikleri
 • Koçluk Davranışları ve Teknikleri
 • Mentorluk Davranışları ve Teknikleri
 • Çalışanı Güçlendirme Uygulamaları
 • Örnek Vaka Analizi ve Genel Değerlendirme

  Değerleme
 • Performans Yönetim Sistemi ve Bileşenleri
 • Performans Planlaması ve İzleme
 • Performans Değerlendirme Yöntem ve Uygulamaları
 • Performans Değerlendirme İle İlgili Sorunlar ve Karşılaşılan Tuzaklar
 • Çalışan Motivasyonu Artırma ve İş Tatmini
 • Çalışan Bağlılığı ve Çalışanı Elde Tutma Stratejileri
 • Çalışan Ödüllendirme ve Takdir Etme
 • Takım Oluşturma ve Takım Yönetimi
 • Etkin Takım Üyelerinin Rol ve İlişkileri
 • Çalışanların ve takımların önyargılarını azaltma ve güvenlerini geliştirme yöntemleri
 • Yetenekli çalışanı çekme ve korumaya dayalı yetenek yönetimi modeli oluşturabilme
 • Çalışanlarla Yönetim Arasında Moderatörlük, çalışan işveren ilişkileri
 • İletişim ve İlişki Yönetimi
 • Vaka Analizi ve Genel Değerlendirme

  DİĞER İKY UYGULAMALARI:

  Temel İş Hukuku (İş Kanunu) Uygulamaları ve Güncel Değişiklikler
 • İş sözleşme türleri ve önemi
 • Çalışma türleri
 • Hafta tatili, genel tatil, fazla mesai çalışmaları
 • İzin Türleri, iş kanunumuzda iznin yeri, ücret – izin ilişkisi
 • Yıllık ücretli izin hakedişi, kullanımı, ücretsiz yol izni şartları
 • Çalışanın yıllık izin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Fazla çalışma uygulamaları
 • Resmi bildirimler ve zamanında yapılmasının önemi (SGK, İŞKUR, KOLLUK KUVVETLERİ)
 • İdari para cezaları
 • Disiplin süreçleri
 • İkale sözleşmesi nedir, hangi durumlarda kullanılmalıdır?
 • İş feshinin geçerli sayılması için dikkat edilmesi gerekenler
 • Denkleştirme Çalışmaları, Kısmi Süreli Çalışmalar, Telafi Çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler

  Ücretlendirme ve Toplam Ödüllendirme Yönetimi
 • Ücret Yapısı Nedir
 • Ücret Aşamaları ve Yöntemleri
 • Ücret Tasarımı, Ücret Uygulama ve Ölçütleri
 • İş Değerleme ve İş Değerleme Yöntemleri
 • İş Değerlendirme Adımları
 • Ücret Yapısının Oluşturulması
 • Ücret Yapısı Türleri
 • Beyaz Yaka ve Mavi Yaka Ücret Yapısı

 

Eğitime Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası, İK departmanınızı kuruluşunuzun hedefleri doğrultusunda şekillendirebileceğiniz yolları gösterir aynı zamanda başarılı bir kariyer için gerekli temelleri atmanızı sağlar. İK yöneticisi, uzman ya da İK’yı meslek edinmek isteyen kişilerle, insan kaynakları dünyasında tecrübe edinmeyi düşünen diğer tüm profesyoneller, İK’cı olmayıp süreçleri ve uygulamaları anlamak isteyen ilgili tüm kişiler İK programına katılabilirler.

Kazanımlar

Bu programla, günümüzün değişen iş koşullarında ve sermaye olarak anılan işgücünde yaşanan zorlukları tespit ederek; bu zorlukları giderici formüllere ulaşabileceksiniz.
İnsan Kaynakları sertifikası size iş hayatını etkileyen mevcut güncel gelişmeler ve en iyi İK uygulamalarıyla elinizi güçlü kılacaktır.
Yönetsel ve çalışan gelişiminin; işe aday bulma, işe alım, doğru pozisyona yerleştirme, performans değerlendirme, ekip çalışması ve motivasyon gibi İK konularıyla yakından ilişkilendirilme biçimini inceleyeceksiniz. Çalışanların performansını ve kurumsal rekabet gücünü artırmaya yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ile ilgili yaşanan sorun ve olası eleştirileri daha iyi anlayacaksınız. Kurum stratejileri ile uyum içinde, iyi tanımlanmış İK kararlarını uygulayabilme becerisini kazanacaksınız.

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM