Eğitimin İçeriği

Son yıllarda ulusal ve uluslararası çevre koşullarında yaşanan hızlı değişimler, örgütleri önemli ölçüde etkilemekte, onları çeşitli risklere, belirsizliklere, tehlikelere ve karmaşık kriz durumlarına sürüklemektedir. 

Yakın zamana kadar krizlerin, örgütleri tehdit eden küçük dış etkenler olduğu, bu etkenler için önlem alınmasının gereksiz olduğu yönünde görüşlere yer verilmekteydi. Ancak son yıllarda krizlerin yıkıcı etkileri önemli boyutlara ulaştıkça, krizlerin sanıldıkları kadar basit oluşumlar olmadığı anlaşılmaya başlamıştır.

Kriz denildiğinde ilk akla gelen, ekonomik ve finansal kaynaklı krizlerdir. Ancak örgütler açısından birçok faktör krize yol açabilmektedir.

Teknolojik değişiklikler, hukuk ve politika alanında yapılan yeni düzenlemeler, sosyo kültürel faktörlerdeki değişiklikler, rakip işletmelerin sayısında artış ve pazarlardaki acımasız rekabet şartları, uluslararası çevre koşullarında yaşanan gelişmeler, kaynak sağlamada karşılaşılan güçlükler, doğal felaketler, üretim ve ürün sorunları, endüstriyel kazalar, yönetim sorunları, yolsuzluklar iyi yönetilmedikleri takdirde örgütler açısından bir krize dönüşebilmektedir.

- Peki, işletmeler bu krizlere önceden hazırlanabilir mi?

- Bu krizleri önlemek için neler yapılabilir?

- Krizler oluşmadan, önceden tahmin etmek mümkün mü?

- Krizler de  Liderlerin rolü ve sorumluluğu nedir?

İşletme yöneticileri/liderleri, muhtemel kriz ihtimallerinin sistematik nedenlerini, belli başlı türlerini, belirgin zaman aşamalarını ve işletmeye gönderdikleri sinyalleri tanıyarak, bu bilgiler ışığında kriz yönetim plan ve programları geliştirerek krizle daha iyi mücadele edebilme şanslarını artırabilirler.

“Kriz Liderliği” programı; krizleri, kriz yönetimini ve kriz ortamlarında liderin ön plana çıkan çok önemli rol ve sorumluluklarını ele alarak liderliğin bu perspektifte de gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Modüler Yapısı

Etkin bir liderlik için becerilerin, davranışların ve düşüncelerin sınanması,

PROGRAM KATEGORİSİ: Liderlik Geliştirme
HEDEF KİTLE: Liderler, Lider Yöneticiler ve liderlik yönlerini geliştirmek isteyenler.
YÖNTEM: Bilgi verme, tartışma, uygulamalar, grup çalışmaları, örnek olaylar,
PROGRAMIN YAPISI VE YÖNTEMİ: 4 modülden oluşan ve her modülü 2 gün süreli olarak dizayn edilmiş program, interaktif yaklaşımı benimsemektedir. Program, katılımcıların yüz yüze bilgi alış verişi, simülasyonlar ve diğer uygulamalarla destekli sürekli aktif olarak liderlik yön ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.
SÜREÇ: Kriz… Kriz Yönetimi… Kriz Durumlarında liderin Sorumlulukları… Kriz Liderliği

 • Kişisel liderlik performansları üzerinde geliştirme sağlayacak özel eylem planlarının oluşturulması,
  PROGRAMIN KAZANDIRACAKLARI:
 • Liderlik ve lider rollerine güven oluşturma,
 • Krizde liderlik becerileri,
 • Liderlik yönünden gücün nasıl kullanılacağını kavrama,
 • Diğer katılımcılarla deneyim paylaşımı,
 • Pratiklik kazanma,
 • Liderlikle ilgili görüş ve tarzın pekiştirilmesi, bakış açısını genişletme.

Eğitim Süresi, Uygulama Seçenekleri  
​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitime Kimler Katılmalı

Liderler, Lider Yöneticiler ve liderlik yönlerini geliştirmek isteyenler.

Kazanımlar

 • Liderlik ve lider rollerine güven oluşturma,
 • Krizde liderlik becerileri,
 • Liderlik yönünden gücün nasıl kullanılacağını kavrama,
 • Diğer katılımcılarla deneyim paylaşımı,
 • Pratiklik kazanma,
 • Liderlikle ilgili görüş ve tarzın pekiştirilmesi, bakış açısını genişletme.

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

HİZMETE AİT REFERANSLAR

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsu

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM