Eğitimin İçeriği

"EğitimSüresi 5 Gün'dür (30 PDUs)"
Proje Yöneticisi olarak, yeterince deneyime ve bilgiye sahipsiniz; ve hatta uluslararası geçerliliği olan sertifikalara da sahipsiniz.
Ancak projelerinizde bir şeyler iyi gitmiyor. Proje Yöneticileri İçin Liderlik ve Ekip Yönetimi Beceri Geliştirme Programı proje yöneticileri ve adayları - diğer bir deyiş ile teknik bilgiye sahip çalışanların Liderlik, Etkileme, Takım Geliştirme, Müzakere, Çatışma Yönetimi, Yaratıcı Düşünce, Organizasyonel denge alanlarında kişisel becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmış bir programıdır.
Liderlik, uygulama yoluyla ve biraz da deneme ve yanılma yoluyla öğrenilir. Proje yöneticilerinin hem bilimsel, hem de mesleki olarak proje yönetim sanatına hizmet edecek, büyük bir sorumlulukları var.  Ülkemiz de ve dünya da işlerin nasıl ele alınacağını bilen insanlara ve onları takip etmeye hazır  zihinsel, ve operatif olarak çalışacak insanlar bulunmaktadır.Proje Yönetiminde yüksek performanslı takımların oluşturulmasının en asil hedeflerden en önemlisi Liderlik  ve Takım kurma yetkinliğidir. 
MODÜL 1 : Proje Yönetim Sanatı ve Liderliği, Etkileme ve Yönlendirme (1 gün) 
MODÜL 2 : Proje Yönetiminde Dört (4) Boyutlu İletişim (1 gün)
MODÜL 3 : Yüksek Performanslı Proje Takımları Kurma (1 gün) 
MODÜL 4 : Proje Yönetiminde Müzakere Teknikleri (1 gün) 
MODÜL 5 : Proje Yönetiminde Yaratıcı Düşünce Teknikleri  (1 gün)
MODÜL 1 : Proje Yönetim Sanatı ve Liderliği, Etkileme ve Yönlendirme
Proje Yöneticileri çoğu zaman organizasyonlarda bölümler, birimler, hiyerarşiler arasında, otoritesi olmamasına rağmen, bu partilerle çalışması, onlara nüfuz etmesi gereklidir. Projelerin başarısında sorumluluğu olduğu için proaktif olması ve proje takımlarındaki grupları / bireyleri iş odaklı yönlendirmelidir. Paydaşların yönetimi ve ilişki ağı kurmak zaman ve efor gerektirir...
Temel Kavramlar ve Prensipler

 • Proje Yöneticisi?
 • Proje Yöneticisinin temel rolü, etkisi, görev ve sorumlulukları
 • Proje Yöneticisinin temel becerileri - 13 temel beceri alanı
 • Proje Yönetim Döngüsü vs. PUKÖ
 • Değişim yönetimi İle ilgili genel bilgiler 
 • Kendini tanıma, güvenli davranış sergileme, fikirlerini satabilme, imaj oluşturma
 • Amaca yönelik bilgilendirme, destekleme, gözlemleme, geribildirim ve izleme becerileri
  Strateji seçimi
 • Organizasyon yapısı ve güç odaklarını değerlendirmek
 • Uzak durulması gereken problemleri belirlemek
 • Eylem planı yapmak
 • İşbirliği (koalisyon) oluşturmak
  İşbirliği ilişkileri oluşturma ve sürdürme
 • İlişki ağı oluşturmak 
 • Etik kuralları belirlemek
 • Sürdürülebilir işbirliği yöntemleri
 • Potansiyel işbirliği bireylerini belirlemek ve irtibata geçmek
  Kritik paydaşlarla çalışma
 • İlişkileri etki düzeylerine göre belirlemek 
 • Başarılı ilişkileri birleştirmek 
 • Paydaşlararası hassasiyet ve çatışmaları idare etmek
  Vaka / Örnek : Zor bir paydaş ile başetme
  MODÜL 2 : Proje Yönetiminde Dört (4) Boyutlu İletişim 
  Proje Yöneticileri ve proje üyeleri zamanlarının büyük bir kısmını proje paydaşları, müşteriler, tedarikçiler, proje yönetim komiteleri, uzmanlar, yöneticiler, proje sponsorları, proje takım üyeleri ile her seviyede ve her yönde iletişim kurarak geçirir. Başarılı bir proje üyesi, proje yöneticisi tüm iletişim girişimlerinde etkili ve başarılı olmalıdır.
 • Kişilerarası etkin iletişimin temel kavramları ve iletişim engelleri
 • Kişilik ve iletişim modelleri
 • Güç, etki ve duyguların iletişimde kullanmak
 • Etkin dinleme, ve sorgulama
 • Geribildirim vermek ve almak
 • Fikirleri aktarmak / sunmak
 • Problemli ve zor durumları yönetmek (çatışma yönetimi)
 • İkna / Empati
 • Beden dilini anlamak, beden dilini etkin kullanmak
  MODÜL 3 : Proje Yönetiminde Müzakere Teknikleri
 • PY sonuç üretebilmek için organizasyon içinde ve dışındaki bireylerin işbirliğini kazanmak zorundadır ve bu nedenle sonuca yönelik müzakare etmeyi öğrenmelidir. Dış ve iç müşteriler, tedarikçiler, hizmet birimlerinin hepsi müzakerenin partileridir ve PY taraflarla kazan-kazan sonucuna yönelik görüşmeleri sürdürür.
 • Müzakere süreci ve müzakere evrelerinin yönetimi
 • “Kazan-kazan” hedefi ile müzakere etmek
 • İlişki içinde olunan taraflarla ilişkileri geliştirirken, mümkün olan en iyi sonuçları üretmek
 • Kişisel algılama – teknik becerileri iletişim teknikleriyle zenginleştirmek
  MODUL 4 : Ekip Yönetimi : Yüksek Performanslı Proje Ekipleri Kurma ve Verimli Çalışma Ortamı Oluşturma
  Proje üyelerinin işbirliği içinde çalışması, takım olarak yaratıcı ve üretken olması Proje Yöneticilerinin sorumluluğundadır. PY sözlü ve sözsüz davranış tarzlarını bilmelidir. Takım çalışmasını organize edebilmeli, gerektiğinde ekip üyelerini birbirine ısındırıcı (icebreaker) egzersizler uygulayabilmelidir. Çalışma toplanıtlarının verimini artırabilmek için açılış-kapanış yöntemlerini kullanabilmelidir. PY işleri (task), süreçleri, duyguları, kişilerarası ve grup dinamiklerini yönlendirecek beceri ve tekniklere sahip olmalıdır.
  Ekip oluşturmak 
 • Ekip, takım, grup nedir ?
 • Ekibe yeni üye girdiğinde
 • Ekipten üye ayrıldığında
  Toplantı yönetimi
 • Toplantı, workshop, kriz toplantılarını yönetmek
  Ekip ruhu ve aidiyet oluşturma
 • Ekip disiplini / Kişileri proje üretim ve sorumluluk paylaşım için bir araya getirmek
 • Farklı kişilik ve uzmanlıklardaki kişi ve grupların işbirliği içinde birarada çalıştırmak
 • Zor kişilikleri ve durumları yönetmek
 • Bu yetkinliklerin kazanılmasını ve uygulanmasını sağlayacak egzersizler
  Değişim zamanlarında ekipleri yönlendirme ve direnç ortamlarında çalışmak
 • Direnç belirtilerini tanımak ve sebeplerini belirlemek
 • Takım direnci ve aşmanın yolları
  MODÜL 5 : Proje Yönetiminde Yaratıcı Düşünce Teknikleri
  Proje Yöneticileri, müşteri istek ve problemlerinin çözümünde, ve iş fırsatlarına dönüştürülmesinde yaratıcı beceriler kullanmalıdır. Çözümler üretilmeli ve proje takımlarını yaratıcı düşünmeye yönlendirmelidir.
 • Yaratıcı düşünce ve iş dünyasından örnekler
 • Yönetim tarzının yaratıcılık üzerindeki etkileri
 • Yaratıcılık için teknik, yaklaşım ve tutumlar

Eğitime Kimler Katılmalı

Liderlik, uygulama yoluyla ve bazıları deneme yanılma yoluyla öğrenilir. Proje yöneticileri, hem bilimsel hem de mesleki olarak, proje yönetimi sanatına hizmet etmekle yükümlüdürler. Ülkemizde ve dünyada işi nasıl yürüteceğini bilen insanlar ve onları takip etmek için zihinsel ve operasyonel olarak çalışacak insanlar var. Proje Yönetimi'nde yüksek performanslı ekip oluşturmanın en önemli hedefleri, liderlik ve takım oluşturma yeterliliğidir.
Derinlemesine teknik bilgiye sahip çalışanlar kişisel becerileri ve davranış biçimlerini geliştirmek için bu programa katılabilir.

 • Kurumun Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Sponsorlar,
 • Yöneticiler ve Uzmanlar,
  Proje Yönetim Ofisi çalışanları;
 • Proje Yöneticileri,
 • Yönetici adayları,
 • Proje Program yöneticileri,
 • Proje Portföy yöneticileri,
 • Takım Liderleri,
 • Takım Üyeleri,
 • İş Analistleri,
 • Sistem Analistleri,
 • Test uzmanları,
 • Proje Yönetim Liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen tüm çalışanlar...

Kazanımlar

Proje Yönetiminde ast-üst- ekip içi iletişim, üst yönetim, müşteri, çalışanlar ve eşdeğer`ler arasındaki ilişkileri yönetmek kişisel becerilere dayanır. Bu programa katılanlar;

 • Proje Yöneticisi olarak iş performansınızı geliştirmenizi sağlar
 • Örnek çalışma ve vaka`larla projelerinizi yönetirken farklı bakış açılarına sahip olmanızı sağlar
 • Yüksek performanslı proje ekipleri kurmanızı ve yönetme becerilerinizi kazandırır
 • Proje yönetim sanatı ve liderliğini, etkileme ve yönlendirme becerilerini geliştirir
 • Kapsam, önceliklendirme, kaynak, zaman ve maliyet üzerinde müzakere tekniklerini ve çatışma yönetimini öğrenirler
 • Yaratıcı düşünce teknikleri ile çözüm odaklı iş sonuçları oluşturmayı öğrenirsiniz.
  Bu yöntemler etkili olarak kullanılmazsa neler olur ?
 • Projeleriniz uzar
 • Maliyetleriniz artar
 • Çatışmalar çoğalır
 • Proje iş sonuçları olarak başarılı olsa bile insanların gözünde başarısız olarak görülebilir

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

BU EĞİTİMİ VEREN DANIŞMANLARIMIZ

Hakan Aksungar

MBA, Agile Trainer, Agile Coach, Project Management Consultant

Ahmet Taşpınar

Proje Yönetim Danışmanı, PMP®, REP

Burak Keskin

PMP, SMAC, SPOAC, Agile Trainer

HİZMETE AİT REFERANSLAR

ETTS ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM