Contents of Education

Eğitim Takvimi              : Hafta sonu (Cumartesi & Pazar) 10:00-14:00 arası

Eğitim Süresi                 : 40 Saat (4 saat x 10 gün)      

References                     : IIBA® BABOK Guide Third Edition  

Uygulamalı IIBA® İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı / BT AKADEMİ

Eğitim Ön Koşul:

Belirli bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitimin Hedef ve Amaçları 

IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından oluşturulmuş İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı:

 • İş Analizi nedir? 
 • İş Analizi dünyada nasıl değerlendiriliyor,  Türkiye’deki önemi nedir?      
 • İş Analisti yetkinliği nedir?
 • İş Analisti uzmanlığının olmaz ise olmaz beceri ve yetkinlikleri, ayrıca kariyer yolları nelerdir?
 • İş Analizi perspektifleri?  
 • İş hedefleriyle uyumlu bir girişim senaryosu nasıl oluşturulur?     
 • Girişim ya da  Proje gereksinimlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanılan iş analizi teknikleri pratikte nasıl uygulanıyor?  
 • Projeyi anlamanıza yardımcı olacak farklı açılardan modelleme yaklaşımlarına dair bir anlayış edinecek, gereksinimlerin ortaya çıkartılması hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Gereksinimleri belirleyecek, kategorilere ayıracak, önceliklendirecek ve modelleyerek gereksinim onaylarını kolaylaştıracaksınız.
 • Kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesini aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin artışını sağlayacak yaklaşımları öğreneceksiniz.
 • Nihayetinde, İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı ile uzmanlığınızı geliştirerek ve gereken yetkinliklerle sahip olacaksınız.

 

Aynı zamanda İş Analizi Sertifika Programı kapsamında

 • Uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) uzmanlık sınavlarına hazırlık için temel oluşturmuş olacaksınız.
  • Seviye 1 (ECBA™) – Early Certified Business Analyst
  • Seviye 2 (CCBA®) – Competency Certified Business Analyst
  • Seviye 3 (CBAP®) – Certified Business Analyst Profesisonal
 • Her gün eğitim sonunda bilgi alanı bazında katılımcı grup ile birlikte 10’ar soru çözerek konuların derinlemesine anlaşılması sağlanacak,
 • İş Analizi Teknikleri hakkında grup olarak araştırma konuları verilecek, araştırmalar dersler esnasında planlı bir şeklide değerlendirilecek, 
 • Kurumsal BRD şablonu oluşturma grup çalışması ile eğitim tamamlanacak. 
 • Eğitimin son günü 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli Final Sınavı yapılacaktır. 
 • Aynı zamanda eğitim içinde pratiğe yönelik Grup Çalışmaları ve Egzersizler de yapılarak konular hakkına derinlemesine deneyim kazanacaklar.

 

Eğitim sonunda başarı gösteren katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü ve BT Akademi onaylı ‘’Katılım Sertifikası’’ verilecektir.

 

Eğitim Organizasyonu 

 • Eğitim süresi 40 saattir.
 • Eğitimin bir bölümü Online (Canlı), bir bölümü Kadir Has Üniversitesi kampüsünde Yüz Yüze (Sınıf içi) gerçekleşecektir.
 • Eğitim kapsamında
  • %50 teorik anlatım,
  • %35 Pratiğe yönelik grup (atölye) çalışmaları, egzersizler
  • %15 sertifika sınavlarına yönelik yaklaşık 150 soru paylaşılacaktır.

 

Eğitim İçeriği:

Temel Kavramlar

 • IIBA® İş Analizi Süreçleri ve Bilgi Alanları
 • IIBA Gereksinim döngüsü
 • İş Analistlerinin rolü, görev ve sorumlulukları
 • BABOK® v3 Kılavuzunun Amacı

 

İş Analizi Planlama ve İzleme Bilgi Alanı

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Paydaş Analizi
 • İş Analizi Yönetişimi Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetimi Planlanması
 • İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi

 

İş Analizi Planlama Teknikleri

 • İş Analizi Yaşam Döngüsü
 • Fonksiyonel Ayrıştırma,
 • Tahminleme Teknikleri,
 • Paydaşlar ve Paydaş Katılım Teknikleri,
 • RACI Matrisi

 

İş Analizi Bilgilerini Ortaya Çıkarma ve İş Birliği Bilgi Alanı

 • Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık
 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması
 • Bilgileri Ortaya Çıkarma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
 • İş Analizi Bilgisinin İletişimi
 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi

 

Gereksinim Ortaya Çıkartma Teknikleri

 • Belge Analizi,
 • Mülakatlar,
 • Beyin Fırtınası,
 • Focus Grup Çalışmaları
 • Interface Analizi,
 • Gözlem,
 • Anket,
 • Gereksinim Atölyesi

 

Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi Bilgi Alanı

 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • Gereksinimlerin Sürdürülmesi
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Yönetim Araçları

 

Gereksinim Yaşam Döngüsü Teknikleri

 • Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi,
 • Önceliklendirme
 • MoSCoW Analizi,
 • CRUD Diyagramı
 • Coverage Analizi

 

Strateji Analizi Bilgi Alanı

 • Mevcut Durumun Analizi
 • Gelecek Durumun Tanımlanması
 • Risklerin Değerlendirilmesi
 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması

 

Strateji Analizi Teknikleri

 • SWOT Analizi,
 • İş Yetkinlikleri Analizi,
 • Kök Neden Analizi,
 • Balık Kılçığı Diyagramı,
 • 5 Neden Analizi, Risk Analizi

 

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması Bilgi Alanı

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Modelleme Kategorileri
 • Süreçlerdeki Geliştirme Fırsatları
 • Gereksinim Yazma İpuçları
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi

 

Gereksinim Analizi ve Tasarım Teknikleri

 • Süreç Modelleme,
 • Context Diagram
 • UML,
 • Use Case Modelleme,
 • Gözden Geçirmeler

 

Çözümün Değerlendirilmesi Bilgi Alanı

 • Çözümün Performansının Ölçülmesi
 • Performans Ölçümlerinin Analizi
 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi

 

Case Study: Finans, Sigorta ve Kiralama Hizmetleri ve özel durum örnekleri ya da öğrencilerin tercihine göre önceden belirlenen bir durum çalışması düzenlenebilir.

 • Gereksinim Atölyesi
 • Belge Analizi
 • Görüşmeler, Odak Grup Çalışması, Gözlem
 • İletişim Teknikleri, Müzakere Teknikleri
 • Önceliklendirme (MoSCoW Analizi, KANO Analizi)
 • İş Kuralları Analizi
 • CRUD Diyagramı,
 • Modelleme Teknikleri (Context Diyagram, Process Diyagram, Flow Chart,ERD, Sequence Diyagramı, Class Diyagramı)

 

Katılımcılar ile Paylaşılacak Dokümanlar

 • Okuma Parçası; Müzakere Teknikleri 
 • Okuma Parçası; Çatışma Yönetim Teknikleri 
 • Şablonlar; İş Analizi Şablonları 
 • Eğitim Materyali; IIBA BABOK Guide, IIBA İş Analizi Sertifika Programı Eğitim Materyalleri 
 • ECBA/CCBA/CBAP Soru Setleri

Education Who Should Attend

 • İş Analistleri, Sistem Analistleri,
 • UI / UX Analistleri, Takım Liderleri, Kurumsal Mimarlar,
 • Süreç Analistleri, İş Zekası Analistleri, Agile İş Analistleri
 • Ver Analisti, Kalite Güvence Analistleri, Test Analistleri 
 • Geliştiriciler, Scrum Master, Product Owner rolünü üstlenenler
 • Danışmanlar, Proje Yöneticileri,
 • Orta ve Üst Kademe Yöneticiler.
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler,

Gains

IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından oluşturulmuş İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı:

 • İş Analizi nedir? 
 • İş Analizi dünyada nasıl değerlendiriliyor,  Türkiye’deki önemi nedir?      
 • İş Analisti yetkinliği nedir?
 • İş Analisti uzmanlığının olmaz ise olmaz beceri ve yetkinlikleri, ayrıca kariyer yolları nelerdir?
 • İş Analizi perspektifleri?  
 • İş hedefleriyle uyumlu bir girişim senaryosu nasıl oluşturulur?     
 • Girişim ya da  Proje gereksinimlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanılan iş analizi teknikleri pratikte nasıl uygulanıyor?  
 • Projeyi anlamanıza yardımcı olacak farklı açılardan modelleme yaklaşımlarına dair bir anlayış edinecek, gereksinimlerin ortaya çıkartılması hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Gereksinimleri belirleyecek, kategorilere ayıracak, önceliklendirecek ve modelleyerek gereksinim onaylarını kolaylaştıracaksınız.
 • Kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesini aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin artışını sağlayacak yaklaşımları öğreneceksiniz.
 • Nihayetinde, İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı ile uzmanlığınızı geliştirerek ve gereken yetkinliklerle sahip olacaksınız.

 

Aynı zamanda İş Analizi Sertifika Programı kapsamında

 • Uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) uzmanlık sınavlarına hazırlık için temel oluşturmuş olacaksınız.
  • Seviye 1 (ECBA™) – Early Certified Business Analyst
  • Seviye 2 (CCBA®) – Competency Certified Business Analyst
  • Seviye 3 (CBAP®) – Certified Business Analyst Profesisonal
 • Her gün eğitim sonunda bilgi alanı bazında katılımcı grup ile birlikte 10’ar soru çözerek konuların derinlemesine anlaşılması sağlanacak,
 • İş Analizi Teknikleri hakkında grup olarak araştırma konuları verilecek, araştırmalar dersler esnasında planlı bir şeklide değerlendirilecek, 
 • Kurumsal BRD şablonu oluşturma grup çalışması ile eğitim tamamlanacak. 
 • Eğitimin son günü 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli Final Sınavı yapılacaktır. 
 • Aynı zamanda eğitim içinde pratiğe yönelik Grup Çalışmaları ve Egzersizler de yapılarak konular hakkına derinlemesine deneyim kazanacaklar.

 

Eğitim sonunda başarı gösteren katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü ve BT Akademi onaylı ‘’Katılım Sertifikası’’ verilecektir.

If you want to get detail info, send email to [email protected].

CONSULTANTS WHO GIVE THIS TRAINING

Hakan Aksungar

MBA, PMP, Agile Trainer, Agile Coach

Ali Gürbüz

PhD.,CBAP® ISTQB®

REFERENCES OF THIS SERVICE

SÖNMEZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.
Şekerbank
Kariyer.net
Amadeus

OUR BLOG

Yukarı Çık
WE WILL CALL YOU