Contents of Education

Eğitim Takvimi              : Hafta sonu (Cumartesi & Pazar) 10:00-14:00 arası

Eğitim Süresi                 : 60 Saat (4 saat x 15 gün)      

References                     : PMBOK® Guide – Seventh Edition (2021) ve Agile Approach

Eğitim Ön Koşul:

Belirli bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitimin Hedef ve Amaçları 

Proje Yönetimi Eğitimi, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodoloji çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örneklerle uygulamayı amaçlar. Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.

Proje Yönetim Sertifika Programı, ara sınav ve final sınavı dışında PMI® soru ve sınav tarzına alışkanlık kazanılmasını sağlamak adına özel olarak hazırlanmış sorular ile zenginleştirilmiştir.

PMI® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan asgari 35 saatlik Proje Yönetim Eğitimi olarak geçerlidir.

Proje Yönetim Sertifika Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdaki başlıklarda kendilerini geliştirmiş olacaklar;

 • Proje Yönetim Temelleri
 • Proje Hayat Döngüsü 
 • Kalite Gereksinimleri
 • Etkinlik sırasına göre bir ağ şeması oluşturma,
 • Proje faaliyetleri için sorumluluk atama
 • Proje risklerini belirleme ve risk yanıt stratejilerini geliştirme 
 • Proje bütçe planını oluşturma ve maliyet planını yönetme
 • İletişim yönetim planını oluşturma 
 • Çevik yaklaşım pratikleri

Eğitim sonunda başarı gösteren katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü ve BT Akademi onaylı ‘’Katılım Sertifikası’’ verilecektir.

Eğitim Organizasyonu 

 • Eğitimin bir bölümü Online (Canlı), bir bölümü Kadir Has Üniversitesi kampüsünde Yüz Yüze (Sınıf içi) gerçekleşecektir.
 • Eğitim kapsamında
  • Teorik anlatım,
  • Pratiğe yönelik grup çalışmaları, egzersizler
  • Sertifika sınavlarına yönelik yaklaşık 150 soru paylaşılacaktır.

Eğitim İçeriği:

 • PMBOK® Kılavuzu nedir? 
 • PMI® Code of Ethics and Professional 
 • Proje ve Proje Yönetim tanımı? 
 • Projelerde Başarı ve Başarısızlık? 
 • Progressive Elaboration?
 • Portföy ve Program Yönetimi? 
 • Portföy, Program ve Proje Yönetimi arasındaki ilişkiler nelerdir? 
 • Proje Yönetim Ofisi? 
 • Proje Yönetim ve Organizayonel Strateji arasındaki ilişki? 
 • İş Değeri? 
 • Proje Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları? 

 

Organizasyonel Etki ve Proje Hayat Döngüsü

 • Proje Organizasyonel Yapılar 
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları 
 • Çevresel Faktörler 
 • Proje Yönetişim ve Paydaşlar 
 • Proje Takımı ve Yönetim Rolleri 
 • Ürün, Proje Hayat Döngüsü
  • Öngörücü Yaşam Döngüsü
  • Yinelemeli Yaşam Döngüsü
  • Artırımlı Yaşam Döngüsü
  • Çevik Yaşam Döngüsü
  • Hibrit Yaşam Döngüsü
 • Proje Aşamaları
 • Proje Aşamalarının Karakteristikleri
 • Proje Yönetim Süreç Grupları - Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme & Kontrol, Kapatma

 

Proje Yönetim Bilgi Alanları ve Süreçleri

Entegrasyon Yönetimi

 • Değişiklik Yönetimi
 • Neler Öğrendik
 • Proje Kapanış

Kapsam Yönetimi

 • Gereksinimleri Toplama
 • İzleme
 • Kapsam Kayması
 • İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure)

Zaman Yönetimi 

 • Ayrıştırma
 • Zaman Tahminleme Teknikleri
 • Kilometre Taşları
 • Öne Çekme, İleri atma
 • Beklenmeyen Durum Rezerveleri
 • Ağ Diyagramı, Kritik Yol Planı
 • Sıkıştırma Teknikleri

Maliyet Yönetimi 

 • Maliyet Analizi ve Planlama
 • Maliyet Tahminleme Teknikleri 
 • Tahminlerin Temeli 
 • Beklenmeyen Durum ve Yönetim Rezervleri 

Kalite Yönetimi

 • Kalite vs. Sınıf?
 • Kalite Yönetim Teknikleri
 • Kalite’nin Maliyeti?
 • Kalitesizliğin Maliyeti
 • Kalite Güvence 

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Proje Kaynaklarını Tanımlama 
 • Rol ve Sorumluluk Matrisi 
 • Personel Yönetim Planı 
 • Kaynak Kısıtları
 • Sorumluluk Atama Matrisi
 • Takım Geliştirme

İletişim Yönetimi

 • Etkili İletişim
 • İletişim Yönetim Planı
 • Proje Bugünkü Durum / İlerleme Raporu
 • Çatışma Yönetimi 
 • Problem Çözme

Risk Yönetimi

 • Risk Yönetim Temelleri
 • Risk Kaynakları 
 • Paydaşların Risk Toleransları 
 • Risk Tanımlama Teknikleri 
 • Risk sıralama ve Risk Eşiği belirleme 
 • Risk Yanıtlama Stratejileri 

Tedarik Yönetimi

 • Sözleşme Türleri
 • Tedarik Yönetimi Planlama
 • Satın Al yada Yap Analizi
 • Tadarik Çalışma Planı
 • Tedarik Dokümanları

Paydaş Yönetimi 

 • Paydaşların Belirlenmesi 
 • Paydaş Analizi   
 • Paydaş Katılmlarını Stratejileri
 • Paydaş Yönetimi

ÇEVİK YAKLAŞIM:

Çevik Manifesto ve Çevik ilkeler

Belirsizlik, Risk ve Yaşam Döngüsü Seçimi (Stacey Karmaşıklık Modeli)

Hizmetkar Liderlik

Proje Yöneticisinin Çevik Ortamlardaki Rolü

Çevik Ekipler ve Başarılı Çevik Ekiplerin Özellikleri

Çevik Roller

 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Çapraz Fonksiyonel Ekip Üyeleri

Çevik Uygulamalar

 • İş Listesi Hazırlama ve İyileştirme
 • Günlük Toplantılar
 • Gösterimler/Gözden Geçirmeler
 • Retrospektifler

Çevik Projeler İş Takibi ve Ölçümler

 • Kullanıcı Hikayeleri
 • Kalan Hikaye Puanları
 • Tamamlanmış Hikaye Puanları
 • Task Board  

Çevikliğin PMBOK bilgi alanlarına uygulanması

Katılımcılara Verilecek Eğitim Materyalleri

 • PMBOK® Guide 7th ve Agile Extension 
 • PMP Sınavı Hazırlık Soru Seti-200 adet (ING)
 • PMI ve AGILE Okuma Parçaları, Videolar

Pratik Çalışma ve Simülasyon Aktiviteleri

 • Sınıf için grup tartışmaları, araştırma görevleri, okuma parçaları ve aktiviteler.
 • Vaka Çalışması 
 • Neler Öğrendik?  
 • Gün Sonu Sınavlar (10 soru-Kahoot apps.)
 • Final Sınavı (50 Soru-Kahoot apps.)  

Eğitim Bireysel Performans Değerlendirme Kriterleri

 • Eğitime Devamlılık: Minimum %80 olmalıdır. 
 • Sınav Puanı: Minimum %60 olmalıdır.
 • Vaka & Grup Çalışmalarında başarı gösterilmelidir.

Education Who Should Attend

Programa, kurumlarda Proje Yöneticisi veya Yönetici Adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev alan/alacak olan, Proje Yönetim teknikleri ile Project Management Institute (PMI®) tarafından düzenlenen sınavına girmek ve PMP sertifikası almak isteyen kişiler katılabilir.

Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Her sektörden proje paydaşları
 • Proje Yöneticileri/Müdürleri/Proje Koordinatörleri
 • İş/Sistem Analistleri
 • Proje Mühendisleri/Uzmanları
 • Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
 • Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler
 • Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar

Gains

Proje Yönetimi Eğitimi, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodoloji çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örneklerle uygulamayı amaçlar. Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.

Proje Yönetim Sertifika Programı, ara sınav ve final sınavı dışında PMI® soru ve sınav tarzına alışkanlık kazanılmasını sağlamak adına özel olarak hazırlanmış sorular ile zenginleştirilmiştir.

PMI® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan asgari 35 saatlik Proje Yönetim Eğitimi olarak geçerlidir.

Proje Yönetim Sertifika Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdaki başlıklarda kendilerini geliştirmiş olacaklar;

 • Proje Yönetim Temelleri
 • Proje Hayat Döngüsü 
 • Kalite Gereksinimleri
 • Etkinlik sırasına göre bir ağ şeması oluşturma,
 • Proje faaliyetleri için sorumluluk atama
 • Proje risklerini belirleme ve risk yanıt stratejilerini geliştirme 
 • Proje bütçe planını oluşturma ve maliyet planını yönetme
 • İletişim yönetim planını oluşturma 
 • Çevik yaklaşım pratikleri

Eğitim sonunda başarı gösteren katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü ve BT Akademi onaylı ‘’Katılım Sertifikası’’ verilecektir.

If you want to get detail info, send email to [email protected].

CONSULTANTS WHO GIVE THIS TRAINING

Hakan Aksungar

MBA, PMP, Agile Trainer, Agile Coach

REFERENCES OF THIS SERVICE

Mirsis
Mesh Mühendislik
Kronik Elektronik
Amadeus

OUR BLOG

Yukarı Çık
WE WILL CALL YOU