Eğitimin İçeriği

Çevik Yaklaşım, uzun vadeli plan yapmak yerine, değişime çevik yanıt verilmesi, takım disiplini ve konsantrasyonun sağlanması ürün geliştirme yaklaşımının temel hedefidir. Basit yöntemlerle ancak son derece sıkı bir disiplini ve pratikleri takip edip uygulamak ve hedeflere yönelik çalışmak esastır.
Ürün geliştirme hayat döngüsü kısa sürelerde sürekli tekrarı prensibine dayanır. İhtiyaçlar ve çözümleri için kendi kendini yönetebilen, farklı altyapı ve geçmişe sahip disiplinlerden bir araya gelmiş ekipler kısa süreli, ölçülebilir ve elle tutulabilir hedeflere odaklanmış, aşama aşama ilerleyen, çevik üretime odaklı çalışırlar. Planlar sürekli gözden geçirilerek değişen ihtiyaçlara uyumlu hale getirilir, böylelikle değişikliklerin zamanında ele alınması sağlanarak müşteri ihtiyacını aşamalı ancak eksiksiz karşılanması hedeflenir. Takım iletişimi en üst seviyede tutulur ve sürekli olarak ortak hedef odaklı olmaları sağlanır.
Eğitim, Agile & Scrum Çerçevesinin nasıl çalıştığını anlatılır, dünya da ve ülkemizde nasıl kullanıldığını örnekler ve pratik atölye çalışmalarıyla öğretir, hatalı uygulama ve yöntemlerden uzak durmanızı sağlar.
Yaklaşımlar konusunda deneyim sahibi olmak ve bu alanda uluslararası sertifika almak isteyen katılımcılara, kuralları, araç ve tekniklerini örneklerle öğretmeyi amaçlar. Kaynakları organize etmeyi, sıkı teslim tarihlerine odaklanarak çalışmayı, gereksinimleri iteratif ve arttırarak yönetmeyi, en yüksek seviyede takım etkinliğini ve verimliliğini sağlamayı kazandırır.

Fonksiyon360, International Scrum Institute tarafından akredite edilmiştir. Eğitimin tamamlandıktan sonra, online sertifika sınava katılan katılımcılar talep edildiği durumda Scrum Master Accredited Certification (SMAC) / Scrum Product Owner Accredited Certification (SPOAC) sahip olurlar.  (Sınav dili İngilizce’dir)

Tarihçe, Temel Kavramlar, Prensipler  

 • Çeviklik Nedir? Neden Gereklidir?
 • Çeviklik Kavramının Tarihçesi
 • Geleneksel Yazılım Geliştirme Süreçleri
 • Agile Manifestosu ve Prensipleri
 • Agile Mit’leri – Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Çevik Yöntemler (Scrum, eXtereme Programming(XP), Kanban, Continuous Integration, TDD, BDD)

Scrum Framework - Değer Odaklı Ürün Geliştirme

Product Vision

 • İş Gereksinimleri ve Değeri
 • Ürünü tanımlamak,
 • Ürün yol haritasını çıkartmak
 • Ürünün yarattığı değeri arttırmak
 • Ürünün değerini arttırmak ve ölçümleme stratejileri
 • Agile ürün yönetimi
 • Backlog tahmini, düzenleme ve planlama - Ürünleri Yönetmek
 • ‘Total Cost of Ownership’ kavramı
 • Ürünün değerini maksimize etmek

Scrum Rolleri

 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Bütünü görmek
 • Müşteri gibi düşünmek
 • Değer Yaratan işleri keşfetmek
 • Development Team
   

Scrum Artifacts

 • Epics, Features, Stories
 • Product Backlog kavramı
 • User Story’ler oluşturma  
 • Önceliklendirme
 • Story Decomposition
 • Story Elaboration
 • Feature Mapping
 • Acceptance Criteria
 • Sprint Backlog,
 • Tahminleme
 • Poker Planning,
 • Burn-down Chart, Velocity, Metrikler ve performans raporlama
 • Takım Oluşturma, Verimlilik, Üretkenlik

Scrum Meetings

 • Sprint Planning,
 • Daily Scrum,
 • Product Backlog Grooming (Refinement)
 • Backlog tahmini, düzenlemesi ve planlaması
  Ürün parçalarını planlama 
 • Total Cost of Ownership’ kavramı
 • Ürünün değerini maksimize etmek
 • Sprint Review, 
 • Release Planlama
 • ‘Release’ hedefinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Sprint Retrospective,
 • KAIZEN’i uygulamak
 • Neler yapılabileceğini tespit etmek
 • İş birliği ve sürekli iyileştirme
 • Gereksiz efor harcamamak
 • Scrum Simulasyonu (180 dakika) - Scrum Çerçevesi 4 Sprint uygulanır.

Eğitime Kimler Katılmalı

 • İş Birimi Yöneticileri ve BT Yöneticileri, Yönetici Yardımcıları, BT Uzmanları
 • Scrum Master, Product Owner (Ürün Sahipleri) rolünü üstlenen çalışanlar,
 • Yazılım Geliştirme Uzmanları, İş Analistleri, Test Uzmanları
 • Proje Yöneticileri, Takım Liderleri, Takım Üyeleri,
 • Çevik Yöntemleri kullanarak ürün geliştirmek isteyen katılımcılar ve firmalar…

Kazanımlar

 • Çevik yaklaşım pratiklerini geliştirecekler,
 • Deneysel yaklaşımın gereklerini ve uygulamadaki kazanımları öğrenecekler,
 • İş Birimlerinden gelen talepleri toplama ve öncelik verme tekniklerini öğrenecekler,
 • Değer bazlı önceliklere odaklanmayı öğrenecekler,
 • Değişiklikler ve karmaşık problemlerle başa çıkmanın çerçevesini öğrenecekler,
 • Takım olarak kendi kararlarını vermeyi, birlikte çalışarak yeteneklerini geliştirmeyi öğrenecekler,
 • Yüksek kalitede sürekli teslimat yapmayı öğrenecekler.
 • Kontrat bazlı projeler için nasıl taahhüt verileceğini,
 • Çevik İş Analizi ile Çözüm üretmeyi,
 • Çevik Test Tekniklerini ve araçları hakkında detaylı bilgi edinecekler
 • Çevik yaklaşımlar ile ürün geliştirmenin kurallarını öğrenecekler,

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

BU EĞİTİMİ VEREN DANIŞMANLARIMIZ

Hakan Aksungar

MBA, Agile Trainer, Agile Coach, Project Management Consultant

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM