İş Analisti ve Proje Yöneticisinin Sorumlulukları

03 Nisan 2022 5045 0 İŞ ANALİZİ Fonksiyon360

İş Analisti ne yapar?

İş ihtiyacını belirlemek ve çözümler önermek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler bütünü; özetle gereksinimleri ortaya çıkarma, belgeleme ve yönetmek.

İş Analizi, iş durumunu anlamayı ve buna çözüm üretmeyi içerir. Amacı, stratejik hedefleri ve vizyonu gerçeğe dönüştürmek ve değer katmak, özetle çözüm geliştirmektir. Kuruluşlar, kendileri hakkında daha çok şey öğrenmek, sorunları çözmek ya da fırsatları değerlendirmede yardımcı olur.  

İş Analisti’nin rolü, iş gerekçesine girdi ile başlar ve proje boyunca devam eder.

İş Analistinin ana sorumlulukları  

 1. Gereksinimlerin analizi
 2. Teşvik ve isbirligi
 3. Gereksinim Atölyesini kolaylaştırma
 4. Gereksinim yaşam döngüsü yönetimi
 5. İş analizi planlama ve izleme.

İyi bir İş Analisti olmak için yalnızca gereksinim izlenebilirlik matrisi tutmaktan çok daha fazlası gerekir. Her şey iş ihtiyaçlarını belirlemek ve soruna mükemmele uyan bir çözüm oluşturmaya yardımcı olmakla ilgilidir.

Bunu yapmak için ürün yöneticileri veya ürün sahibi ve diğer paydaşlarla birlikte çalışırlar.

 • İş analizi yaklaşımının oluşturulması: BA yaklaşımının planlanmasından gerekli iş için tahminlerin oluşturulmasına kadar gereken analizin nasıl tamamlanacağına dair uyarlama kararlarını verir
 • İş sorunlarıyla ilgili gereksinimleri ortaya çıkartır, her düzeydeki paydaşlarla ilişki kurar
 • Paydaşlardan gelen girdilerle iş gereksinimlerini yönetir ve önceliklendirir
 • Geliştirilen ürün ya da hizmetin talep edilen şey olduğundan emin olur ve gereksinimleri test eder, doğrulanması için girdi sağlar

 

Proje Yöneticisi ne iş yapar?   

Proje yöneticileri, işin zamanında, doğru standartta, doğru paydaşların katılımıyla ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamaktan sorumludur.

 • Proje başlatma belgesinin oluşturur ve proje kapsamın, amaçların, hedeflerin ve proje vizyonunun tanımlar (proje sponsoru ile birlikte)
 • Bir proje takvimi de dahil olmak üzere işin nasıl yapılacağına dair bir proje planı oluşturur
 • İlerlemeyi sponsora ve yönlendirme grubuna/proje kuruluna veya program yöneticisine bildirir
 • Risk yönetimine liderlik etme ve sorunlarla ilgilenir (bazı görevler konu uzmanları tarafından yürütülebilse de, Proje Yönetim süreçlerinin koruyucusudur)
 • Takıma liderlik eder, her seviyedeki takım üyelerini ve paydaşları dahil eder.

Yetenekli bir İş Analisti, kullanıcıların çözmeye çalıştıkları iş sorunu ve bunu başarmak için hangi gereksinimlerin çok önemli olacağı hakkında kullanıcı hikayelerini ve bir dizi başka İş Analizi aracını kullanarak doğru sonuçlara varmalarına yardımcı olur.

Her projenin işi yapan kişi Proje Yöneticisi unvanına sahip olmasa bile bir proje yöneticisine ihtiyacı vardır, ancak her projenin bir İş Analistine ihtiyacı yoktur. Bunun en önemli nedeni, çoğu zaman şirketler’de yeterli İş Analisti olmamasıdır.

Bazı İş Analistleri ekibe geçici olarak atanacak ve uzmanlık becerilerini projeye katkıda bulunan diğer herhangi bir konu uzmanı gibi bir ekip üyesi olarak hareket edebilir.

Proje Yöneticisi ve İş Analisti teslimatta ortak olduğunda her zaman çok daha iyi çalışır. Değişiklik Yönetim sürecinde, İş Analisti ve Proje Yöneticisi ile ne kadar iyi çalışırsa, projenin sonuca ulaşılmasını sağlamak o kadar kolaylaşır.

İş Analistleri ve Proje Yöneticileri arasındaki benzerlikler

Etki Alanları

Proje yönetimi rolü üç alana yayılmıştır: İnsanlar, Süreçler ve İş Ortamı (bunlar PMI tarafından tanımlanan üç etki alanıdır). İş Analistleri de bu alanlarda faaliyet göstermek zorundadır.

Kişilerarası becerileri

Her iki rolde de ihtiyaç duyulan birçok kişilerarası beceri vardır:

 • Liderlik
 • İletişim yetenekleri
 • Yetki verme

Her iki rol de beceri setleri benzerlik görterir. Kıdemli bir İş Analisti, tıpkı kıdemli bir Proje Yöneticisi gibi, daha fazla Liderlik ve Paydaş katılımı yapar. Her iki rol de değişim yönetimine yoğun olarak dahil olur, her iki rol de belge yönetimi yapar!  Hem İş Analistleri hem de Proje Yöneticileri düzenledikleri toplantılar farklı paydaşları içerse ve sonuçları farklı da olsa da atölye çalışmalarını kolaylaştırmanın temel becerileri aynıdır.

Gereksinim Atölye çalışması iş ihtiyaçlarını yakalamanın ve gereken işi ortaya çıkartmanın birincil yolu olduğu için yaklaşık %75'i ile temel İş Analizi faaliyetlerinden biridir.

 • Sözlü olarak iletişim kurabilme
 • Sunum becerileri (bir oturum tasarlama ve yürütme)
 • Her şeyi yolunda tutmak için toplantı yönetim teknikleri
 • Çıktıyı belgelemek  

 

Özetle

Özetle, temel farklılıklar şunlardır:

 • Bir İş Analistinin rolü, nihai ürünün iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktır.
 • Proje yöneticisinin rolü, proje plana göre tamamlanmasını sağlamaktır.

Bir İş Analisti Proje Yöneticisi olabilir mi?

Rollerin bir projede oynadığı işlevler farklı olsa da İş Analizi ve Proje Yöneticisi arasında örtüşen birçok beceri vardır.

İş Analisti, Proje Yönetim işleri için bir basamak taşı mı?

İş Analizi başlı başına bir meslektir. Birçok kişi İş Analistliği rolünden hoşlanır ve proje yönetimine geçebilir veya Üst düzey, Stratejik Liderlik pozisyonları almaya devam eder.

Her projenin bir İş Analisti var mı?

Küçük projelerde, işi desteklemek için atanmış bir İş Analisti olmayabilir. Projenin türüne ve iş değişikliğinin ölçeğine bağlı olarak değişir.

İLK YORUMU SİZ YAPIN!

YORUM YAP

YORUM YAPABİLMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Akçansa
Türk Telekom
Türk Hava Yolları
Maliye Bakanlığı

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM