Eğitimin İçeriği

Proje,belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı, bütçesi açıkça tanımlanmış, bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür. Program ise benzer amaçlar doğrultusunda planlanan birbiriyle ilişkili birden çok projenin her birinin tek başına yönetildiğinde görülemeyen faydalarını, koordineli bir şekilde beraber yönetilmesi sonucu gösterdiği bir grup projedir. Bu eğitim ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir Program Yönetimi metodolojisinin paylaşılması ve Workshop çalışması yapılması amaçlanmaktadır.

 • Proje Yönetimi Temel Kavramları
 • Program Yönetimi Temel Kavramları
 • Proje Yönetimi ile Program Yönetimi`nin İlişkisi
 • Program Yönetimi Ofisi
 • Program Strateji Uyumu
 • Program Fayda Yönetimi
 • Program Paydaş Yönetimi
 • Program Yönetişimi
 • Program Yönetimi Hayat Döngüsü Fazları
 • Program Yönetimini Destekleyen Süreçler
  • İletişim Yönetimi
  • Finansal Yönetimi
  • Entegrasyon Yönetimi
  • Satın Alma Yönetimi
  • Kalite Yönetimi
  • Kaynak Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Kapsam Yönetimi

Grup Çalışmaları

Eğitime Kimler Katılmalı

Program yönetiminde katkısı olacak herkesin metodolojiyi bilmesi, aynı kavramlarla düşünerek aynı dili konuşabilmesi ve birbirini anlayabilmesi gerektiğinden her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir. Bu eğitim, programın tanımında bahsedilen şekilde birden çok ilişkili projenin yani programın yönetim yükümlülüğünü üstlenen veya üstlenmeyi hedefleyen ya da program yönetimi sürecinde rol alan veya etkilenen paydaşlarla program yönetimi metodolojisini paylaşmak amaçlıdır. Öncesinde proje yönetimi eğitimi almış olmak anlamayı kolaylaştırır.

Kazanımlar

 • Program yönetimi metodolojisinin hayat döngüsü ve süreçleriyle nasıl uygulanması gerektiğini ana hatlarıyla bilir.
 • Program yönetiminin proje yönetimi ile ilişkisini anlar.
 • Programlar için yönetişimin, strateji uyumunun, fayda ve paydaş yönetiminin önemini anlar.
 • Program yönetim ofisinin rolü ve önemini anlar.
 • Programlarda rol alabilir, ilave eğitim ve pratikle program yönetimi yapabilir. Program yönetim ofislerinde görev alabilir.
  Ders, entegre bir vaka çalışması içermektedir ve katılımcıları süreçteki her aşamada kritik başarı faktörlerini tanımlayan tipik bir programın yaşam döngüsü boyunca izlemektedir. . Ayrıca değişim ve program zorluklarını yönetir. Pratik uygulama araçları, teknikleri ve programları yönetmek için en iyi uygulamalarla da doludur. Sağlam bir program dosyası geliştirmeyi, her seviyedeki paydaşları yönetmenizi, (program yönetim ve yönetişim) planları da dahil olmak üzere ayrıntılı bir yol haritası hazırlamayı ve program faydalarını gerçekleştirmek için gereken önemli çıktıları ve çıktıları tanımlamayı öğreneceksinize programı etkin bir şekilde yönetmeyi öğrenirsiniz.

 

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

BU EĞİTİMİ VEREN DANIŞMANLARIMIZ

Hakan Aksungar

MBA, PMP, Agile Trainer, Agile Coach

HİZMETE AİT REFERANSLAR

Türkiye Bankalar Birliği

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM