Eğitimin İçeriği

Agile İş Analizi Eğitim Programı kapsamında adaptif (Agile) yaklaşım perspektifleri anlatılacak ve kullanılan teknikler aktarılacaktır.   

Workshops (Vaka Çalışmaları): Finans, Sigorta ve Kiralama Hizmetleri, Ödeme Sistemleri ve özel durum örnekleri ya da katılımcıların tercihine göre Vaka çalışması düzenlenir.

 • Gereksinim Atölyesi
 • Araştırma, Belge Analizi, Yüz yüze Görüşmeler, Odak Grup Çalışması, Gözlem
 • İletişim Teknikleri, Müzakere Teknikleri, Çatışma Yönetim Teknikleri
 • Önceliklendirme (MoSCoW Analizi, KANO Analizi, Affinity Diagram) 
 • Agile İş Kuralları Analizi
 • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri (5Whys, Fishbone Diagram, Coffe Lean) 
 • UI, UX, Interfaces
 • CRUD Diagram,
 • Context Diagram,
 • Entity Relationship Diagram (ERD),
 • UML Modelleme Teknikleri (Sequence Diagram, State Diagram, Class Diagram, diğer)
 • Agile İş Analizinde kullanılması tavsiye edilen çağdaş araçlar (Toollar) 

 

Ön Koşul: Katılımcılar çevik proje deneyimine sahibi olmalı. 

Eğitim Süresi : 28 saattir. (09:30-16:30)

 

Eğitim İçeriği:

Temel Kavramlar

 • Yazılım Geliştirme Döngüsü ve Agile Yaklaşımları
 • Günümüzde IIBA İş Analistlerinin görev ve sorumlulukları
 • Dünya da İş Analizi Kariyer Yolları    
 • Agile Felsefesi ve Prensipleri
 • Agile İş Analistleri için
  • Agile Manifesto
  • Agile Prensipleri
 • Agile Mindset
  • Collaborative working
  • Self-organising team
  • Continuous improvement (KAIZEN)
  • Iterative developement & Incremental delivery (MVP & MMP)
  • Değişim için planlama
  • Doğru olan şeyi doğru yapma 
 • Agile Business Thinking
  • System Thinking
  • Lean Thinking
  • Service Thinking
 • Organizasyonel Çeviklik

 

Paydaşlar ve diğer Roller ile birlikte çalışmak

 • Paydaşların doğası  
 • Çoklu yeteneklere sahip takımlar     
 • Müşteri kategorileri
 • Paydaşların katılımı
 • Paydaş kategorileri, rolleri ve perspektifleri

 

Hedeflerin Ayrıştırılması

 • Hedeflerin ayrıştırılması
  • Requirements : ayrıntılı gereksinimler
  • Processes : organizasyondan iş sürecine süreç, görev
  • Decomposition : gereksinimleri ortaya çıkartma, analiz etme, belgeleme ve doğrulama
  • Goals : stratejik hedefler, iş hedefleri, proje hedefleri.
 • Kanıta dayalı analizin uygunluğu
 • Hedef ve fonksiyonel ayrıştırma
  • Hedefi küçük hedeflere bölme
  • Müşteri’nin değer beklentisine odaklanmak
  • Süreci bozmamak.
 • Hedef seviyesini anlama
 • Hedeflere göre iterasyon ve release’leri tanımlamak

 

Önceliklendirme

 • Önceliklendirmenin önemi
 • Önceliklendirme teknikleri
  • Önceliklendirme Seviyeleri
  • Kano Analizi
  • MoSCow Analizi
 • Önceliklendirmeleri hayata geçirmek,
 • Önceliklendirme sorunları (Herşey acil mi?)

 

Gereksinim Mühendisliği

 • Gereksinim yaklaşımını planlama
 • Gereksinimlerin ortaya çıkartılması teknikleri
 • Gereksinimlerin ortaya çıkartılmasında İş Analistinin rolü

 

Kullanıcı ve Persona Modellenme 

 • Gereksinim Modelleme  
  • Backlog
  • Definition of DONE
  • Personas
  • User Stories
  • Story Mapping
  • Story Splitting
 • Kullanıcı modelleme ve fonksiyonalite
 • Kullanıcı ve rol analizi
 • Context diyagram oluşturma ve Kapsam belirleme
 • Kullanıcı yolculuğunu görselleştirme

  

Kullanıcı Hikayelerini ve Senaryoları Modelleme   

 • Sistem kullanımı   
 • Kullanıcı hikayeleri 
 • Senaryolar 
 • Feature Driven Development (FDD)
 • Story Mapping 

 

Gereksinimleri ve Görevleri Organize Etme     

 • Gereksinim Tipleri
 • Product Backlog
 • Solution Backlog
 • Fonksiyonel olmayan gereksinimler
 • Gereksinimler hiyerarşisi

 

Agile Tahminleme      

 • Agile Tahminleme yaklaşımları
 • Neden ve ne zaman tahminleme yapılır
 • Tahminleme Teknikleri
  • Planing Poker
  • Point estimates
  • Relative estimation
  • Velocity  

 

Iterasyon Planlama

 • İterasyonlar ve hedefler (Product Vision)
 • İterasyonları planlama (Product Roadmap)
 • İterasyonları İzleme
 • İterasyonu gözden geçirme 

Eğitime Kimler Katılmalı

Kazanımlar

 • İş Analizi uzmanlığı nedir?  Ne yapar? Nasıl yapılır?    
 • İş Analisti nedir? İş Analizine Dünyada ne kadar önem verilmektedir, Türkiye’de nasıl gelişmektedir? 
 • İş Analisti uzmanlığının olmaz ise olmaz yetkinlikleri ve kariyer yolları neler?
 • İş Analizi Perspektifleri neler? Geleneksel Waterfall ve Agile yaklaşımları nasıl işler?
 • İş hedefleriyle uyumlu bir Agile iş senaryosu nasıl oluşturulur?  Girişim nasıl başlar?  
 • Agile Girişim / Proje gereksinimlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanılan teknikleri öğrenecek, pratikte deneyimleyeceksiniz.
 • Agile Modelleme diyagramlarına dair bir anlayış edineceksiniz.
 • Gereksinimler kategorilere ayıracak, türetme (parçalama), öncelik verme, doğrulama ve onaylama dahil Agile iterasyonlarını kolaylaştıracaksınız.
 • Kaynaklarının daha etkin ve verimli yürütülmesini aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin artışını sağlayacak yaklaşımları öğreneceksiniz.
 • Agile İş Analizi Eğitim Programı ile uzmanlığınızı geliştirecek ve gereken yetkinliklerle sahip olacaksınız.

 

Eğitim kapsamında

 • %60 Teorik anlatım,
 • %40 Pratiğe yönelik grup çalışmaları, egzersizler

 

Katılımcılar ile Paylaşılacak Dokümanlar

 • Eğitim Materyalleri
  • IIBA Agile Extension v2 (Agile Alliance)
  • IIBA BA Techniques v3
  • Eğitim Sunumları 
 • Okuma Parçaları
 • Kitap Önerileri

Detaylı bilgi almak için [email protected] adresine mail atın, biz sizi hemen arayalım

BU EĞİTİMİ VEREN DANIŞMANLARIMIZ

Hakan Aksungar

MBA, PMP, Agile Trainer, Agile Coach

Ali Gürbüz

PhD.,CBAP® ISTQB®

HİZMETE AİT REFERANSLAR

TÜRK EKONIMİ BANKASI
Ziraat Teknoloji

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM