Proje Yönetimi ve İş Analizi Arasındaki Etkileşim

09 Mayıs 2013 10892 0 İŞ ANALİZİ Fonksiyon360

80-90’lı yıllarda Proje Yönetimi disiplini dünya da yaygınlaşırken, 1997 yılında Sayın Ahmet Taşpınar’ın o zamanlar çalışmakta olduğum ülkemizin en güçlü özel bankalarından birinde PMI®’ın (Project Management Institute) Proje Yönetimi eğitimini vermesiyle Türkiye’de de Proje Yönetimi Metodolojisinin tanınmaya başlama tarihi olarak 1997 yılını bir milat olarak bilirim.

PMI®’ın amacı, dünyada proje yönetimi konusundaki standartların ve en iyi uygulamaların oluşturulup, tüm dünyada proje yönetimi standartlara göre eğitimi ve sertifikasyonunun sağlanmasıdır. 

O günden bugüne, PMI® Proje Yönetim Metodolojisi yeni yaklaşımlar ve teknolojinin hızına bağlı olarak gelişirken, ülkemizde de öncelikle bankalar, ya da finans kurumları Proje Yönetim disiplinini benimsemeye başladılar. Proje Yönetimi, kurum içinde yapılan işlerin daha verimli, daha etkin ve kurumsal kaynakların yönetimi bakımından çok büyük yararlar sağlamakla kalmayıp, kurumları tam bir takım çalışmasına eğilimli bir haline getiriyordu. PYO – Proje Yönetim Ofisleri, kurumsal projelerin tek merkezden yönetildiği, strateji merkezi konumuna geldi. Proje Yönetim Ofisleri’nde çalışan bireylerin (PMP®) sertifikası almasına özen gösterildi. 

PMI®’ın bireysel sertifikasyonu olan PMP® (Project Management Professionel) kurumların itibar ettiği bir bireysel sertifikasyon olarak çok büyük değer kazandı.

PMP® sertifikasına sahip olan bir kişi Proje Yönetimi alanında, dünyanın her bir yerinde proje yönetmeye muktedir bir kişi olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye de bugün itibarıyla 1,135 kişi bu sertifikaya sahip olmuştur. (Mayıs 2012)

Bu sayının, önümüzdeki yıllarda, katlanarak artacağına hiç şüphem yok. Dilerim de öyle olur, bu sayı kısa sürede 10,000’ler civarına çıkar… 

Benzer şekilde son yıllarda dünyada İş Analizi profesyonel bir meslek, bir uzmanlık alanı haline gelmeye başladı. İş analistliği konusunda dünyadaki en önemli kar amacı gütmeyen organizasyon IIBA® (International Institute of Business Analysis)` dır. 
IIBA®’nın amacı, dünyada iş analizi konusundaki standartların ve en iyi uygulamaların oluşturulup, tüm dünyada iş analistlerinin standartlara göre eğitimi ve sertifikasyonunun sağlanmasıdır.
IIBA® – Certified Business Analysis Professional (CBAP®) sertifikasyon programı şu an iş analistliği alanındaki en önemli uluslararası sertifikasyon programlarından biri olarak kabul edilmekte. IIBA® tarafından düzenlenen CBAP® sertifikasyon sınavları katılımcıların teknoloji projelerinin analiz aşamalarında başarılı olmak için sahip olmaları gereken bilgi ve yetkinlik seviyelerini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

İş Analisti gereksinim döngüsünü yönetmekte sorumluluk taşıyan kişidir. İş analistinin görevleri;

  • Çözümü belirlemek amacıyla paydaşlarının gereksinimlerini tespit etmek, gerçek iş ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak 
  • Analiz etmek ve yazılı hale getirmek
  • Paydaşlar ve IT ekibi arasında bir köprü oluşturmak 
  • Süreçleri yazılı hale getirmek,
  • Gelişim fırsatlarını yakalamak,
  • İhtiyaçları yazılı hale getirmek,


Pratikte bazı kurumlarda proje yönetimi, sistem analizi, test görevleri de İş Analistleri tarafından yürütülmekle birlikte, aslında iş analistliği ayrı bir uzmanlık alanıdır.
Proje Yönetimi ile İş Analizi’nin arasındaki en önemli etkileşim alanı, gereksinimlerin tanımlanması ve yönetilmesi ve nihayetinde projenin yönetilmesi’dir.

  • Projelerde gereksinimlerin toplandığı bilgi alanı kapsam yönetimi olarak bilinir. Ancak gereksinimler, bir proje hayat döngüsü içinde sürekli toplanır.


Özellikle IT Proje’lerinin başında, kurumsal analiz sırasında, taleplerin analizi sırasında, üretime geçiş sırasında, her zaman talep ya da değişiklik talepleri yapılır; kısacası gereksinimler sürekli gelir ve bilgiler toplanır.

Gereksinimler yeterince etkin bir şekilde toplanamaz, analiz edilmez ise; projenin kapsamı net ve eksiksiz belirlenmez, ve dolayısıyla zaman, maliyet ve kaynak planı yapmak pek de mümkün olamaz. 

Ve gereksinimlerin yeterince toplanamaması ve yönetilememesi nedeniyle projeler başarısız olmaya mahkum olur.

  • Gereksinim Analizi, projelerin Kalite Yönetimi’ni de yakından etkilemektedir. İhtiyaç ve gereksinimlere uygunluk, Kalite olarak tarif edildiğinden, projeler zamanında ve planlanan bütçeyle tamamlansa bile, ihtiyaçlar doğru belirlenmediyse proje “başarılı” olarak tanımlanmaz.
  • Paydaş yönetimi, paydaşların beklentilerini, ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak ve yönetmek projenin en önemli görevidir. Bu görevin yerine getirilmesinde en büyük sorumluluk, İş Analist’lerine düşmektedir. Proje Yöneticisi ise, paydaşlara projenin kapsamı ve ihtiyaçların belirlenmesi aşamasında bilgilendirir ve onları projeye dahil eder, paydaşların İş Analistleriyle birlikte çalışmalarını koordine eder.
  • İhtiyaç analizinin etkin ve verimli bir şekilde yapılması, kalite kontrol, doğrulama ve geçerleme aktivitelerinin doğru planlanması, projenin sağlıklı yürütülmesi için olmaz ise olmaz koşullardır. Bu aktivitelerin başarıyla yapılabilmesinde en önemli rol ve sorumluluk İş Analist` lerindedir. 


İş Analizi Yönetimi ve Uzmanlığı, Proje Yönetimi ile birlikte çok ama çok önemli bir rol` dur. 

Proje Yönetimi uzmanlığı, yani PMP sertifikasyonu nasıl kurumlar tarafından aranır bir yetkinlik olduysa, İş Analizi uzmanlığı da, yani CBAP sertfikasyonu da çok yakın bir gelecekte aranır bir yetkinlik olacaktır.

İLK YORUMU SİZ YAPIN!

YORUM YAP

YORUM YAPABİLMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Akçansa
Türk Telekom
Türk Hava Yolları
Maliye Bakanlığı

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM