Agile Geliştirme ve Holacracy - 1

05 Haziran 2016 4910 0 AGILE GELİŞTİRME Hakan Aksungar

The traditional hierarchy is reaching its limits, but “flat management” alternatives lack the rigor needed to run a business effectively. Holacracy is a third-way: it brings structure and discipline to a peer-to-peer workplace.

Holokrasi (Holacracy) fikri girişimci Brian Robertson tarafından ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Robertson’un geliştirdiği bu kavram, kurumsal şirketlerdeki geleneksel emir-komuta zincirinin yerine kendi kendini yöneten ve birbiriyle örtüşen "daireler" oluşturmayı öneriyor. Holakrasi organizasyon tipi – yatay yönetim organizasyonu`dur. Ancak bu tip örgütte çalışanlara şirketin yönetiminde daha çok söz hakkı vermesi amaçlanır. Holakrasi, kurumsal örgüt yönetimi sistemini yeniden tanımlayarak, herkesi bir lidere dönüştürecek devrimci bir yönetim anlayışını ifade ediyor. Holakrasi, hiyerarşik organizasyon yapısının tersine, ast-üst ilişkisi olmadan kendine yeterli (otonom) takımlardan oluşan bir yönetim tipi’ dir. Geleneksel liderliğin olmadığı bu yönetim tipinde, güç ve yetki organizasyondaki takımlara eşit olarak dağıtılır. Unvanlara yer verilmez, çalışanlar kendi uzmanlık alanlarına göre (cross-functional) projelerde takım üyesi olarak görev alırlar. Roller belirlidir, ancak unvanlara yer yoktur. Takım içinde kimse diğer üyelerden daha fazla yetkiyle donatılmamıştır. Kimse kimseye iş atamaz, ya da üstünlük taslayamaz. Takımlar, kendi sorumluluk alanına giren çalışmalar için kararları birlikte alır ve Takım olarak yapılacak işin kendilerine verilen süre içinde ve hatasız ve kaliteli bir şeklide tamamlanmasına odaklanırlar. Engeller Takım tarafından çözülür, bürokrasinin etkisi ortadan kaldırılır. Takım bütün olarak birlikte, işbirliği içinde aynı ortamda yakın çalışarak, farklı işler yapabilir ya da birbirlerine yardımcı olurlar. 

Dijital Dönüşüm (Digital Transformation) Projelerinin yaygınlaşmaya başladığı bir çağda, bu dönüşüm yarışında geri de kalma riskini göze alamayan şirketlerin Master Planlarında dönüşüm projeleri en üst öncelik seviyesinde olduğu söylemek yanlış olmaz. 

Holakrasi yönetim tipinin deneysel (empiricism) olması; deneme ve hatalara açık olması, çalışanların hatalardan ders çıkartarak, daha yaratıcı (innovative), daha iyi çözümler geliştirerek şirketi güçlendireceğine ve girişimci gibi hareket edeceklerine aynı zamanda daha agile fikir alış-verişini sağlayacağına, hızlı öğrenmeye yol açacağına, çalışanların işbirliğine daha çok yaklaşacağı ve iş modellerinde yenilikler (innovation) getireceğine inanılıyor. (KAIZEN) Geleneksel organizasyonlarda Hiyerarşi, uzmanlıklarına göre insanları yetkilendirir. Holakrasi yönetim şeklindeki örgütleri ise agile örgütlerin temelini oluşturur ve takvime dayalı bir sanal planı takip etmeksizin sadece amaca odaklanarak takımların başarılı olmasını bekler. Holakrasi örgütlerinde roller yetkilendirerek, karar verme özgürlüğünü sağlar. Son birkaç yıl da ülkemizde bazı büyük ya da küçük ölçekli yazılım / IT şirketleri ve bankalar, çalışanlarına güvenip insiyatif almasını sağlayarak, kuralları önceden tanımlı bir çerçeve içinde belki de farkında olmadan Holakrasi yaklaşımını deneyimlemeye başladılar.

Nasıl mı Agile Geliştirme Yaklaşımını kullanarak…

Şirketler, özgür iradeye sahip takımlar oluşturup, onlara güven duyduklarını hissettirerek, yeni (innovative) ürün veya hizmetleri, geleneksel yöntemlere göre tanımlanan süreler içinde sadece müşterinin gereksinim duyduğu ürün parçalarını tekrar eden ve artarak büyüyen üretimi tasarlayarak ürünü belli zaman aralıklarında müşteriye sunarak müşteri memnuniyetini arttırabildiklerini deneyimlediler. İş birimleri projelerin içinde yer alıp, Değer yaratmaya (ROI) öncelik vererek,  şirket için değer yaratan ürünler çıkmaya başladı.
Agile Geliştirme yaklaşımları ile müşterinin istediği değişiklikler kısa aralıklar ile kabul görüp hayata geçirildikçe müşterinin memnuniyeti arttı. Agile Geliştirme sonuçları, kazandırdıkları açısından herkes tarafından sevilmeye ve yaygınlaşmaya başladı. 

Sonuçta, İş birimleri memnun işi yapan geliştirme takımlarda memnun.

Bir sonraki yazımda Holacracy ve Agile felsefesi hakkındaki bilgilerimi sizlerle paylaşmaya ve gelecekte organizasyonların yönetim yapılarında ne gibi değişiklikler olacağı hakkında ipuçları vermeye devam edeceğim…

İLK YORUMU SİZ YAPIN!

YORUM YAP

YORUM YAPABİLMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Akçansa
Türk Telekom
Türk Hava Yolları
Maliye Bakanlığı

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM