COBIT ve Proje Yönetimi

09 Mayıs 2013 6641 0 PROJE YÖNETİMİ Fonksiyon360

Kurumlar iş hedeflerini ve iş gereksinimlerini karşılayacak bilgilerin üretimini ve aktarımını hızlı, sürekli ve güvenli olarak sağlayabilmek için bilgi teknolojileri (BT) kullanımından kaynaklanan riskleri belirlemek, yönetim ve kontrolü etkin ve verimli olarak yapmayı istemektedirler. 

Bu hedefe ulaşmayı dünyaca kabul gören BT yönetişimi çerçevesi COBIT sağlamaktadır. 

COBIT, BT Yönetişimi için “ne” sorusunu sorar; “nasıl” sorusunun cevapları için diğer metodolojilerle yönlendirir. 

Planlama ve Organizasyon, Tedarik ve Uygulama ile İzleme ve Değerlendirme süreçlerindeki proje yönetimiaçısından nasıl’ları için de PMI – Project Management Institute (PMI) metodolojisine referans vermektedir.

İş hedeflerini karşılamak için, bilginin kontrol özelliklerini, COBIT bilgi için iş gereksinimleri olarak nitelemekte ve 7 kriter üzerinde; etkinlik, verimlilik, uyumluluk, güvenilirlik, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik sınıflandırmaktadır.. BT organizasyonu yapılandırılan süreçlerle, iş gereksinimlerine uyumlu BT hedeflerini gerçekleştirmek için teknolojik altyapı, insan ve yine bilgi kaynağına başvurmakta ve uygulama hizmetleri vermektedir. PMI’ın proje başlatma, planlama, yürütme, izleme-kontrol ve kapanış süreçlerinde bilgi kriterlerinden etkinlik ve verimliliği adreslediği, insan kaynağına özel bir proje bilgi alanı ile odaklanırken diğer BT kaynaklarına diğer proje bilgi alanlarında değinir. 

COBIT, BT ve iş süreçleri arasındaki ilişkiyi, BT yatırımlarının iş stratejilerine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve risk/maliyet oranı yüksek projelere ağırlık verilmesine yardımcı olur. 

BT projelerinin, iş stratejilerini sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi ancak sağlıklı bir proje yönetimi disiplininde gerçekleştirilebilir. PMI, uygulamada, hesap verebilir ve sorumlu olma açısından üst yönetim, BT direktörü (CIO) ve proje yönetim ofisi (PYO) paydaşlarına rehberlik eder. 

COBIT ise proje yönetim disiplini ile ilgili üst yönetim, BT direktörü, iş süreç sahibi ve iç kontrol-risk birimlerine rehberlik eder. 

PMI proje yönetimi süreçlerinin COBIT çerçevesi ile ilgili ITGI tarafından yapılan çalışmaya göre

Proje Yönetimi kontrol hedefinin yüksek düzeyde, Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi”, Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi ve Bakımı, BT Kaynaklarının Karşılanması, Sistem Çözümlerinin ve Değişikliklerinin Uygulanması ve Akredite Edilmesi” ve Bilgi Sistemleri Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi kontrol hedeflerini orta düzeyde adresler.  

İLK YORUMU SİZ YAPIN!

YORUM YAP

YORUM YAPABİLMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Akçansa
Türk Telekom
Türk Hava Yolları
Maliye Bakanlığı

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM