İş Analizi Teknikleri Tahminleme

09 Mayıs 2013 16120 0 İŞ ANALİZİ Fonksiyon360

Tahminleme

Bu dokümandaki teknikler, farklı durumlara ve iş alanlarına göre uyarlanabilir, ve proje yönetimi veya iş analizi yönetimi veya genel yönetim alanları için adapte edilebilir. Proje Yöneticileri ve İş Analist’ leri belirli bir metodoloji ve iş alanı konusunda uzmanlaşmalı, bu dokümanda geçen teknikler konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu teknikler arasında teorik ve pratikte önemli farklılıklar olsa da, proje yöneticilerive iş analistlerinin uzmanlık alanları içinde bu teknikleri kullanarak çok fayda sağlarlar.

Amaç 

Proje Yöneticisi için tahminleme, projenin hayat döngüsü boyunca zaman, kaynak ve maliyet (efor) ları öngörmeyi içerir. İş Analisti için tahminleme, ürün geliştirme hayat döngüsü boyunca zaman, kaynak ve maliyet (efor) ları öngörmeyi içerir. 

Tanımlama 

Herhangi bir girişim ile ilişkili maliyet ve eforları belirli bir aralıkta daha iyi anlaşılması için kullanılır. Tahminleme kesin süre ve maliyetlerin belirlenemediği durumlarda yapılır; Tahminleme belirsizlikleri ortadan kaldırmaz; bunun yerine, tahminlemenin amacı gerek duyulacak muhtemel maliyet ve eforları makul bir seviyede değerlendirme elde edilir. 

Bilgi az, belirsizlik aralığı büyük olduğunda tahminleme yapmak zorlaşır. Bilgi sahibi olundukça, tahminlemeler gözden geçirilmeli, gerçekleşen performans değerlerine bakarak ve tahminler güncellenmeli. 

Tahminleme Teknikleri 

1. Analog Tahminleme 

Mevcut proje için tahminleme, benzer projeler referans alınarak yapılabilir. Bilinenler az ise bu yöntem kullanılır. Analog tahminleme, çoğunlukla kaba tahminleme (order of magnitude) ve top-down tahminleme (yukarıdan – aşağıya) olarak bilinir. Bu yöntem daha çok projenin veya proje fazının başında kullanılır, daha sonar bilgi geldikçe detaylandırılır. 

2. Parametrik Tahminleme 

Parametreler, saat çarpımları ile kullanılır. Kullanılabilir yeterli geçmiş bilgi var ise, parametric tahminleme kullanılabilir. Örneğin İş Analisti 10 tane kullanım senaryosu geliştirmeye karar verdiyse ve geçmişte her bir kullanım senaryosu için toplam 20 saat harcadıysa; bu tekniiği kullanırken İş Analisti 10 x 20 saat dersek toplam 200 saat gerekecek diyebiliriz.

Parametrik tahminleme için iyi tanımlanmış birçok yöntem yazılım var; örneğin COCOMO II, Function Point Counting, Use Case Points, ve Story Points.

3. Aşağıdan-Yukarıya Tahminleme (Bottom-up Estimation) 

Bu teknik kullanarak iş analisti, teslimatları, görevleri, raporları, faaliyetleri, görevleri ve tüm ilgili paydaşların tahminlerini toplar ve tüm faaliyetler ve görevler için toplamını bulur. Daha küçük öğeleri tahmin etmek normalde kolay olduğundan, aşağıdan yukarıya tahmin edilmesi en doğru ve savunulabilir tahminler üretebilir.

4. Rolling Wave 

Bu tahminleme yöntemi düzeltme içeren bir tekniktir. Tekrar içeren faaliyetler için ayrıntıları ve işin tüm kapsamı için benzer bir tahmin sağlar. Tekrarlama yaklaşımların sonu itibariyle, bir sonraki tekrar için tahminler yapılabilir ve tüm etkinlikler için ilk tahmini rafine edilir.

5. 3-Nokta Tahminleme (Three-point Estimation) 

  • en iyimser tahminle, ya da en iyi senaryo
  • en kötümser tahmini, veya en kötü senaryo
  • büyük olasılıkla tahmin


Büyük olasılıkla tahmin, iyi ve en kötü durum senaryoları ortalama olamazlar. Bu durum, derinlemesine bilgi sahibi olmayı gerektirir. Doğru koşullar altında, en iyi senaryo, aynı zamanda büyük olasılıkla olabilir. Üç tahmini bir ortalama kullanılır. Bazen ortalama ortalama almak için altı bölerek, büyük olasılıkla iyimser, kötümser ve dört kez alarak ağırlıklıdır. 

6. Tarihsel Analiz (Historic Analysis) 

Tahminlemenin temeli tarihseldir. Benzer tahminine benzer, ancak yukarıdan aşağıya tahmin için, aynı zamanda detaylı görevler için sadece kullanılır. Tarihi tahminler bir proje deposundan veya bireysel proje belgelerinde resmen muhafaza edilmiş olmayı gerektirir. 

7. Uzman Görüşü (Expert Judgment) 

Tahmin geçmişte iş yapan kişilerin uzmanlığı dayanır. Bu uzmanlar, proje ekibi veya kuruluşa dahili veya harici olabilir.

8. Delphi Tahminleme 

Bu teknikte uzman görüşü ve tarihsel analiz ile bir arada kullanır. Bu süreçte çeşitli varyasyonları vardır, ama hepsi uzmanları ile tahminleri paylaşımı ve uzlaşma ulaşana kadar birkaç tur sahip, bireysel tahminleri içerir. 

Güçlü ve Zayıf Yönleri 

1. Avantajları
Proje paydaşlarının daha iyi sonuçlar alması için yardımcı olur, bir girişimin çıktılarının iyileştirilmesinin anlaşılmasına yarar. 

2. Dezavantajları
Proje paydaşları zaman ve maliyet tahminlerini tuturmayı umar ve taahhütlerini bu tahminlere gore veririler.

Başkalarının yüksek tahminleri nedenleri ile bir proje reddedilebilir, ya da taahhüt eksikliği gösteriliyor olarak algılanabilir. Proje Yönetiminde benzer endişeler nedeniyle tahminler genellikle bilinçli ya da bilinçsiz, etkili paydaşların arzularına uyacak şekilde değiştirilir.

İLK YORUMU SİZ YAPIN!

YORUM YAP

YORUM YAPABİLMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Akçansa
Türk Telekom
Türk Hava Yolları
Maliye Bakanlığı

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM