Yönetim Anlayışındaki Değişim

09 Mayıs 2013 6121 0 DİJİTAL DÖNÜŞÜM Hakan Aksungar

Zaman içerisinde çalışanların, yaptıkları işe değer katmadıklarına ve dinazorlaştıklarına şahit olmuş ya da duymuşsunuzdur. Oysa günümüzde organizasyonlar için önemli olan, işlerin dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde yapılması değil, çalışan her bireyin yaptığı iş’e değer katmasını sağlamaktır. 

Peki hangi özelliğe sahip çalışanlar değer katma potansiyeline sahiptir? 

“Managing Without Management” adlı kitabın yazarları Richard Koch ve Ian Godden’a göre girişimci veya lider ruhuna sahip kişiler yaptıkları işe pozitif değer katabilmektedirler. 

Geleneksel yönetim anlayışı ile yenilikçi anlayış (liderlik kavramına önem veren) arasındaki en önemli fark “kontrol” olgusudur. 

Geleneksel Yönetim, öncelikle zamanı, sonra da, süreçleri, kuralları, modelin çalışıp çalışmadığını, ve bütçeyi kontrol eder. Çalışanlar ve yöneticiler hedeflerini bu çerçeve içerisinde kalacak şekilde sınırlarlar. Bu atmosfer içinde çalışanların, yaratıcılıkları ve risk alma becerileri bastırılır. 

Liderlik anlayışı ise, başarma azmi, cesaret, iletişim ve vizyon gerektirir. 

İyi bir lider, ne yapılması gerekiyor ise daha fazlasını hedefleyen, bu hedeflere ulaşabilmek için birlikte çalıştığı gruba ya da kitlelere rehberlik edebilen kişidir. 

Organizasyonlarda (proje bazlı, hedeflerle yönetilen yada takım olabilmeyi başarmış organizasyonlarda) takım üyeleri projenin/faaliyetin amacını çok iyi bildikleri için rollerinin ve sorumluluklarının farkındadırlar. Her bir takım üyesi iş yapma stilini ve farklı kişiliğini, işbirliği içerisinde biraraya getirme becerisini kullanarak, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için çaba sarfeder. Bireysel insiyatiflerini, işi tamamlamak için, gerektiği şekilde kullanırlar. Tüm çalışanların, yaratıcılıklarını ortaya koyabildiklerini ve kendilerini yönetebilmek için gerekli donanımlara sahip olduklarını düşünürsek, böylesi bir organizasyonda liderlik vasıfları da ön plana çıkmaktadır. 

Peki böyle bir organizasyonda lider’lerin görevleri nelerdir? 

Liderlerin gorevi birlikte çalıştığı takımın elemanlarına koçluk yapmak, işleri kolaylaştırıcı bir rol üstlenmek ve gerektiğinde eğitimci rolünü oynamaktır. 

Yeni ekonomi ile birlikte verimlilik önemli bir konu olarak organizasyonların gündemine geliyor. Organizasyonlar verimliliklerini arttırarak, bugünkünden daha kısa sürede, daha ucuz ancak daha kaliteli üretim yapacaklardır ki dünya pazarlarında alıcı bulabilsinler. Ülkemizde, verimliliği ve kaliteyi arttıramayan, organizasyonlar küresel pazar da rekabet etmekte zorlanacaklardır. 

Verimliliği ve kaliteyi arttırmanın yolu, çalışanları kısıtlamamak, kişisel potansiyelin daha etkin kullanılabilmesi adına teknik bilgi/beceri ve uzmanlık gerektiren işlerde “rol tanımlarının” tariflenip, ortaya çıkarılmasıdır. Sistem, her çalışanın kendi ürettiğinin kalitesinden sorumlu olduğu, standartlarda, üretilmelidir. Çalışanların, kişisel gelişim ve becerilerinin sürekli gelişimine özen göstermektir. 

Sonuç olarak yönetim alanlarındaki bu değişimin etkisiyle organizasyonlar, bir taraftan müşteri memnuniyeti yaratacak çıktılar elde ederken, diğer taraftan organizasyon içerisinde çalışanların potansiyelini değerlendirip poziitif değer katmalarına fırsat vererek, çalışan memnuniyetini de sağlayacaklar. 

İLK YORUMU SİZ YAPIN!

YORUM YAP

YORUM YAPABİLMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Akçansa
Türk Telekom
Türk Hava Yolları
Maliye Bakanlığı

BLOGUMUZDAN YAZILAR

Yukarı Çık
BİZ SİZİ ARAYALIM